72-2WD alandan çıkmayan

2WD araba alandan çıkmayan

beyaz alan siyah çizgiyle sınırlandırılmış
üçlü çizgi sensör kartı kullanılmıştır.
sensorler beyaz görürse “1” siyah görürse “0” dijital değerini okuyor.

#define solsensor 4
#define ortasensor 3
#define sagsensor 2

void setup() {
 Serial.begin (9600);
}

void dur()
  {
    analogWrite(5,0);
    analogWrite(6,0);
    analogWrite(9,0);
    analogWrite(10,0);
  }

void ileri()
  {
    analogWrite(5,255);
    analogWrite(6,0);
    analogWrite(9,0);
    analogWrite(10,255);
  }

void geri()
  {
    analogWrite(5,0);
    analogWrite(6,255);
    analogWrite(9,255);
    analogWrite(10,0);
  }

void sag()
  {
    analogWrite(5,0);
    analogWrite(6,0);
    analogWrite(9,0);
    analogWrite(10,255);
  }

void sol()
  {
    analogWrite(5,255);
    analogWrite(6,0);
    analogWrite(9,0);
    analogWrite(10,0);
  }

void loop() {
  int soldeger(digitalRead(solsensor));
  int ortadeger(digitalRead(ortasensor));
  int sagdeger(digitalRead(sagsensor));
  
  Serial.print(soldeger);
  Serial.print("-");
  Serial.print(ortadeger);
  Serial.print("-");
  Serial.println(sagdeger);

 if (soldeger == 0 || ortadeger == 0 || sagdeger == 0)
  {
    geri();
  delay(1000);
  sol();
  delay(1000);
  }
 else
 {
  ileri();
 }
}