Temel Klavye Kullanımı

Kodlama ve Robotik uygulamalarında eğer laptop ya da masaüstü bilgisayar kullanıyorsak klavye ve fare kullanımı kaçınılmazdır. Özellikle tablet ve telefon gibi dokunmatik aygıtlara alışmış olan çocuklarda bu geçiş zor olabilmektedir. Bu yazımda temel bazı kullanımlardan söz edeceğim. 

Daha fazlasını oku

73-2WD çizgi izleyen

2WD araba çizgi izleyen

beyaz alan siyah çizgiyle sınırlandırılmış
üçlü çizgi sensör kartı kullanılmıştır.
sensorler beyaz görürse “1” siyah görürse “0” dijital değerini okuyor.

#define solsensor 4
#define ortasensor 3
#define sagsensor 2

void setup() {
 Serial.begin (9600);
}

void dur()
  {
    analogWrite(5,0);
    analogWrite(6,0);
    analogWrite(9,0);
    analogWrite(10,0);
  }

void ileri()
  {
    analogWrite(5,255);
    analogWrite(6,0);
    analogWrite(9,0);
    analogWrite(10,255);
  }

void geri()
  {
    analogWrite(5,0);
    analogWrite(6,255);
    analogWrite(9,255);
    analogWrite(10,0);
  }

void sag()
  {
    analogWrite(5,0);
    analogWrite(6,0);
    analogWrite(9,0);
    analogWrite(10,255);
  }

void sol()
  {
    analogWrite(5,255);
    analogWrite(6,0);
    analogWrite(9,0);
    analogWrite(10,0);
  }

void loop() {
  int soldeger(digitalRead(solsensor));
  int ortadeger(digitalRead(ortasensor));
  int sagdeger(digitalRead(sagsensor));
  
  Serial.print(soldeger);
  Serial.print("-");
  Serial.print(ortadeger);
  Serial.print("-");
  Serial.println(sagdeger);

 if (soldeger == 1 && sagdeger == 1 && ortadeger == 1)
  {
   dur();
  }
 else if (soldeger == 0 && sagdeger == 0 && ortadeger == 0)
  {
   dur();
  }
 else if (soldeger == 1 && sagdeger == 1 && ortadeger == 0)
  {
   ileri();
  }
 else if (soldeger == 1 && sagdeger == 0 && ortadeger == 0)
  {
   sag();
  }
 else if (soldeger == 1 && sagdeger == 0 && ortadeger == 1)
  {
   sag();
  } 
 else if (soldeger == 0 && sagdeger == 1 && ortadeger == 0)
  {
   sol();
  }
 else if (soldeger == 0 && sagdeger == 1 && ortadeger == 1)
  {
   sol();
  } 

} 

72-2WD alandan çıkmayan

2WD araba alandan çıkmayan

beyaz alan siyah çizgiyle sınırlandırılmış
üçlü çizgi sensör kartı kullanılmıştır.
sensorler beyaz görürse “1” siyah görürse “0” dijital değerini okuyor.

#define solsensor 4
#define ortasensor 3
#define sagsensor 2

void setup() {
 Serial.begin (9600);
}

void dur()
  {
    analogWrite(5,0);
    analogWrite(6,0);
    analogWrite(9,0);
    analogWrite(10,0);
  }

void ileri()
  {
    analogWrite(5,255);
    analogWrite(6,0);
    analogWrite(9,0);
    analogWrite(10,255);
  }

void geri()
  {
    analogWrite(5,0);
    analogWrite(6,255);
    analogWrite(9,255);
    analogWrite(10,0);
  }

void sag()
  {
    analogWrite(5,0);
    analogWrite(6,0);
    analogWrite(9,0);
    analogWrite(10,255);
  }

void sol()
  {
    analogWrite(5,255);
    analogWrite(6,0);
    analogWrite(9,0);
    analogWrite(10,0);
  }

void loop() {
  int soldeger(digitalRead(solsensor));
  int ortadeger(digitalRead(ortasensor));
  int sagdeger(digitalRead(sagsensor));
  
  Serial.print(soldeger);
  Serial.print("-");
  Serial.print(ortadeger);
  Serial.print("-");
  Serial.println(sagdeger);

 if (soldeger == 0 || ortadeger == 0 || sagdeger == 0)
  {
    geri();
  delay(1000);
  sol();
  delay(1000);
  }
 else
 {
  ileri();
 }
} 

71-2WD araba ışık izleyen

2WD araba ışık izleyen

int sagldr = A2;
int ortaldr = A1;
int solldr = A0;

int sagldrdeger =0;
int ortaldrdeger =0;
int solldrdeger =0;

void setup() {
   Serial.begin(9600);
}
void dur()
  {
    analogWrite(5,0);
    analogWrite(6,0);
    analogWrite(9,0);
    analogWrite(10,0);
  }

void ileri()
  {
    analogWrite(5,255);
    analogWrite(6,0);
    analogWrite(9,0);
    analogWrite(10,255);
  }

void geri()
  {
    analogWrite(5,0);
    analogWrite(6,255);
    analogWrite(9,255);
    analogWrite(10,0);
  }

void sag()
  {
    analogWrite(5,0);
    analogWrite(6,0);
    analogWrite(9,0);
    analogWrite(10,255);
  }

void sol()
  {
    analogWrite(5,255);
    analogWrite(6,0);
    analogWrite(9,0);
    analogWrite(10,0);
  }

void loop() {
 sagldrdeger = analogRead(sagldr);
 ortaldrdeger = analogRead(ortaldr);
 solldrdeger = analogRead(solldr);

 Serial.print(solldrdeger);
 Serial.print("-");
 Serial.print(ortaldrdeger);
 Serial.print("-");
 Serial.print(sagldrdeger);
 Serial.println("-");

 if(ortaldrdeger > sagldrdeger && ortaldrdeger > solldrdeger)
  {
    ileri();
  }
 else if(solldrdeger > sagldrdeger && solldrdeger > ortaldrdeger)
  {
    sol();
  }
 else if(sagldrdeger > solldrdeger && sagldrdeger > ortaldrdeger)
  {
    sag();
  }
 else
  {
    dur();
  }

}

 

70-2WD araba engelden kaçan

2WD araba engelden kaçan

#define trigPin 13
#define echoPin 12

void setup() {
 pinMode(trigPin, OUTPUT);
 pinMode(echoPin, INPUT);
 Serial.begin (9600);
    
}

void dur()
  {
    analogWrite(5,0);
    analogWrite(6,0);
    analogWrite(9,0);
    analogWrite(10,0);
  }

void ileri()
  {
    analogWrite(5,255);
    analogWrite(6,0);
    analogWrite(9,0);
    analogWrite(10,255);
  }

void geri()
  {
    analogWrite(5,0);
    analogWrite(6,255);
    analogWrite(9,255);
    analogWrite(10,0);
  }

void sag()
  {
    analogWrite(5,0);
    analogWrite(6,0);
    analogWrite(9,0);
    analogWrite(10,255);
  }

void sol()
  {
    analogWrite(5,255);
    analogWrite(6,0);
    analogWrite(9,0);
    analogWrite(10,0);
  }

void loop() {
 int sure, mesafe;
 digitalWrite(trigPin, HIGH);
 delayMicroseconds(1000);
 digitalWrite(trigPin, LOW);
 sure = pulseIn(echoPin, HIGH);
 mesafe = sure/58; 
 
  Serial.print(mesafe);
  Serial.println(" cm");

 if (!(mesafe < 10))
  {
    ileri();
  }
 else
 {
  geri();
  delay(1000);
  sol();
  delay(1000);
 }
} 

69-2WD araba IR (infrared)(kızılötesi) kumanda kontrol

2WD araba IR (infrared)(kızılötesi) kumanda kontrol

IR kumanda kütüohanesi için tıklayınız.

#include <IRremote.h>

int RECV_PIN = 8;
IRrecv irrecv(RECV_PIN);
decode_results results;

#define CH1 0xFFA25D
#define CH 0xFF629D
#define CH2 0xFFE21D
#define PREV 0xFF22DD
#define NEXT 0xFF02FD
#define PLAYPAUSE 0xFFC23D
#define VOL1 0xFFE01F
#define VOL2 0xFFA857
#define EQ 0xFF906F
#define BUTON0 0xFF6897
#define BUTON100 0xFF9867
#define BUTON200 0xFFB04F
#define BUTON1 0xFF30CF
#define BUTON2 0xFF18E7
#define BUTON3 0xFF7A85
#define BUTON4 0xFF10EF
#define BUTON5 0xFF38C7
#define BUTON6 0xFF5AA5
#define BUTON7 0xFF42BD
#define BUTON8 0xFF4AB5
#define BUTON9 0xFF52AD

void setup() {
irrecv.enableIRIn();  
}

void dur()
  {
    analogWrite(5,0);
    analogWrite(6,0);
    analogWrite(9,0);
    analogWrite(10,0);
  }
void ileri()
  {
    analogWrite(5,255);
    analogWrite(6,0);
    analogWrite(9,0);
    analogWrite(10,255);
  }
void geri()
  {
    analogWrite(5,0);
    analogWrite(6,255);
    analogWrite(9,255);
    analogWrite(10,0);
  }
void sag()
  {
    analogWrite(5,0);
    analogWrite(6,0);
    analogWrite(9,0);
    analogWrite(10,255);
  }
void sol()
  {
    analogWrite(5,255);
    analogWrite(6,0);
    analogWrite(9,0);
    analogWrite(10,0);
  }
void loop() {

 if (irrecv.decode(&results))
  {
  if (results.value == BUTON2)
  {
   ileri();
  }
  if (results.value == BUTON8)
  {
   geri();
  }
  if (results.value == BUTON6)
  {
   sag();
  }
  if (results.value == BUTON4)
  {
   sol();
  }
  if (results.value == BUTON5)
  {
   dur();
  }
  
  irrecv.resume(); 
 }
} 

 

68-2WD araba joystick kontrol

2WD Araba joystick kontrol.

void setup() {
   
}
void dur()
  {
    analogWrite(5,0);
    analogWrite(6,0);
    analogWrite(9,0);
    analogWrite(10,0);
  }

void ileri()
  {
    analogWrite(5,255);
    analogWrite(6,0);
    analogWrite(9,0);
    analogWrite(10,255);
  }

void geri()
  {
    analogWrite(5,0);
    analogWrite(6,255);
    analogWrite(9,255);
    analogWrite(10,0);
  }

void sag()
  {
    analogWrite(5,0);
    analogWrite(6,0);
    analogWrite(9,0);
    analogWrite(10,255);
  }

void sol()
  {
    analogWrite(5,255);
    analogWrite(6,0);
    analogWrite(9,0);
    analogWrite(10,0);
  }

void loop() {
 if(analogRead(A1) < 400)
  {
    ileri();
  }
 else if(analogRead(A1) > 600)
  {
    geri();
  }
 else if(analogRead(A0) < 400)
  {
    sol();
  }
 else if(analogRead(A0) > 600)
  {
    sag();
  }
 else
  {
    dur();
  }

}