73-2WD çizgi izleyen

2WD araba çizgi izleyen

beyaz alan siyah çizgiyle sınırlandırılmış
üçlü çizgi sensör kartı kullanılmıştır.
sensorler beyaz görürse “1” siyah görürse “0” dijital değerini okuyor.

#define solsensor 4
#define ortasensor 3
#define sagsensor 2

void setup() {
 Serial.begin (9600);
}

void dur()
  {
    analogWrite(5,0);
    analogWrite(6,0);
    analogWrite(9,0);
    analogWrite(10,0);
  }

void ileri()
  {
    analogWrite(5,255);
    analogWrite(6,0);
    analogWrite(9,0);
    analogWrite(10,255);
  }

void geri()
  {
    analogWrite(5,0);
    analogWrite(6,255);
    analogWrite(9,255);
    analogWrite(10,0);
  }

void sag()
  {
    analogWrite(5,0);
    analogWrite(6,0);
    analogWrite(9,0);
    analogWrite(10,255);
  }

void sol()
  {
    analogWrite(5,255);
    analogWrite(6,0);
    analogWrite(9,0);
    analogWrite(10,0);
  }

void loop() {
  int soldeger(digitalRead(solsensor));
  int ortadeger(digitalRead(ortasensor));
  int sagdeger(digitalRead(sagsensor));
  
  Serial.print(soldeger);
  Serial.print("-");
  Serial.print(ortadeger);
  Serial.print("-");
  Serial.println(sagdeger);

 if (soldeger == 1 && sagdeger == 1 && ortadeger == 1)
  {
   dur();
  }
 else if (soldeger == 0 && sagdeger == 0 && ortadeger == 0)
  {
   dur();
  }
 else if (soldeger == 1 && sagdeger == 1 && ortadeger == 0)
  {
   ileri();
  }
 else if (soldeger == 1 && sagdeger == 0 && ortadeger == 0)
  {
   sag();
  }
 else if (soldeger == 1 && sagdeger == 0 && ortadeger == 1)
  {
   sag();
  } 
 else if (soldeger == 0 && sagdeger == 1 && ortadeger == 0)
  {
   sol();
  }
 else if (soldeger == 0 && sagdeger == 1 && ortadeger == 1)
  {
   sol();
  } 

} 

72-2WD alandan çıkmayan

2WD araba alandan çıkmayan

beyaz alan siyah çizgiyle sınırlandırılmış
üçlü çizgi sensör kartı kullanılmıştır.
sensorler beyaz görürse “1” siyah görürse “0” dijital değerini okuyor.

#define solsensor 4
#define ortasensor 3
#define sagsensor 2

void setup() {
 Serial.begin (9600);
}

void dur()
  {
    analogWrite(5,0);
    analogWrite(6,0);
    analogWrite(9,0);
    analogWrite(10,0);
  }

void ileri()
  {
    analogWrite(5,255);
    analogWrite(6,0);
    analogWrite(9,0);
    analogWrite(10,255);
  }

void geri()
  {
    analogWrite(5,0);
    analogWrite(6,255);
    analogWrite(9,255);
    analogWrite(10,0);
  }

void sag()
  {
    analogWrite(5,0);
    analogWrite(6,0);
    analogWrite(9,0);
    analogWrite(10,255);
  }

void sol()
  {
    analogWrite(5,255);
    analogWrite(6,0);
    analogWrite(9,0);
    analogWrite(10,0);
  }

void loop() {
  int soldeger(digitalRead(solsensor));
  int ortadeger(digitalRead(ortasensor));
  int sagdeger(digitalRead(sagsensor));
  
  Serial.print(soldeger);
  Serial.print("-");
  Serial.print(ortadeger);
  Serial.print("-");
  Serial.println(sagdeger);

 if (soldeger == 0 || ortadeger == 0 || sagdeger == 0)
  {
    geri();
  delay(1000);
  sol();
  delay(1000);
  }
 else
 {
  ileri();
 }
} 

71-2WD araba ışık izleyen

2WD araba ışık izleyen

int sagldr = A2;
int ortaldr = A1;
int solldr = A0;

int sagldrdeger =0;
int ortaldrdeger =0;
int solldrdeger =0;

void setup() {
   Serial.begin(9600);
}
void dur()
  {
    analogWrite(5,0);
    analogWrite(6,0);
    analogWrite(9,0);
    analogWrite(10,0);
  }

void ileri()
  {
    analogWrite(5,255);
    analogWrite(6,0);
    analogWrite(9,0);
    analogWrite(10,255);
  }

void geri()
  {
    analogWrite(5,0);
    analogWrite(6,255);
    analogWrite(9,255);
    analogWrite(10,0);
  }

void sag()
  {
    analogWrite(5,0);
    analogWrite(6,0);
    analogWrite(9,0);
    analogWrite(10,255);
  }

void sol()
  {
    analogWrite(5,255);
    analogWrite(6,0);
    analogWrite(9,0);
    analogWrite(10,0);
  }

void loop() {
 sagldrdeger = analogRead(sagldr);
 ortaldrdeger = analogRead(ortaldr);
 solldrdeger = analogRead(solldr);

 Serial.print(solldrdeger);
 Serial.print("-");
 Serial.print(ortaldrdeger);
 Serial.print("-");
 Serial.print(sagldrdeger);
 Serial.println("-");

 if(ortaldrdeger > sagldrdeger && ortaldrdeger > solldrdeger)
  {
    ileri();
  }
 else if(solldrdeger > sagldrdeger && solldrdeger > ortaldrdeger)
  {
    sol();
  }
 else if(sagldrdeger > solldrdeger && sagldrdeger > ortaldrdeger)
  {
    sag();
  }
 else
  {
    dur();
  }

}

 

70-2WD araba engelden kaçan

2WD araba engelden kaçan

#define trigPin 13
#define echoPin 12

void setup() {
 pinMode(trigPin, OUTPUT);
 pinMode(echoPin, INPUT);
 Serial.begin (9600);
    
}

void dur()
  {
    analogWrite(5,0);
    analogWrite(6,0);
    analogWrite(9,0);
    analogWrite(10,0);
  }

void ileri()
  {
    analogWrite(5,255);
    analogWrite(6,0);
    analogWrite(9,0);
    analogWrite(10,255);
  }

void geri()
  {
    analogWrite(5,0);
    analogWrite(6,255);
    analogWrite(9,255);
    analogWrite(10,0);
  }

void sag()
  {
    analogWrite(5,0);
    analogWrite(6,0);
    analogWrite(9,0);
    analogWrite(10,255);
  }

void sol()
  {
    analogWrite(5,255);
    analogWrite(6,0);
    analogWrite(9,0);
    analogWrite(10,0);
  }

void loop() {
 int sure, mesafe;
 digitalWrite(trigPin, HIGH);
 delayMicroseconds(1000);
 digitalWrite(trigPin, LOW);
 sure = pulseIn(echoPin, HIGH);
 mesafe = sure/58; 
 
  Serial.print(mesafe);
  Serial.println(" cm");

 if (!(mesafe < 10))
  {
    ileri();
  }
 else
 {
  geri();
  delay(1000);
  sol();
  delay(1000);
 }
} 

69-2WD araba IR (infrared)(kızılötesi) kumanda kontrol

2WD araba IR (infrared)(kızılötesi) kumanda kontrol

IR kumanda kütüohanesi için tıklayınız.

#include <IRremote.h>

int RECV_PIN = 8;
IRrecv irrecv(RECV_PIN);
decode_results results;

#define CH1 0xFFA25D
#define CH 0xFF629D
#define CH2 0xFFE21D
#define PREV 0xFF22DD
#define NEXT 0xFF02FD
#define PLAYPAUSE 0xFFC23D
#define VOL1 0xFFE01F
#define VOL2 0xFFA857
#define EQ 0xFF906F
#define BUTON0 0xFF6897
#define BUTON100 0xFF9867
#define BUTON200 0xFFB04F
#define BUTON1 0xFF30CF
#define BUTON2 0xFF18E7
#define BUTON3 0xFF7A85
#define BUTON4 0xFF10EF
#define BUTON5 0xFF38C7
#define BUTON6 0xFF5AA5
#define BUTON7 0xFF42BD
#define BUTON8 0xFF4AB5
#define BUTON9 0xFF52AD

void setup() {
irrecv.enableIRIn();  
}

void dur()
  {
    analogWrite(5,0);
    analogWrite(6,0);
    analogWrite(9,0);
    analogWrite(10,0);
  }
void ileri()
  {
    analogWrite(5,255);
    analogWrite(6,0);
    analogWrite(9,0);
    analogWrite(10,255);
  }
void geri()
  {
    analogWrite(5,0);
    analogWrite(6,255);
    analogWrite(9,255);
    analogWrite(10,0);
  }
void sag()
  {
    analogWrite(5,0);
    analogWrite(6,0);
    analogWrite(9,0);
    analogWrite(10,255);
  }
void sol()
  {
    analogWrite(5,255);
    analogWrite(6,0);
    analogWrite(9,0);
    analogWrite(10,0);
  }
void loop() {

 if (irrecv.decode(&results))
  {
  if (results.value == BUTON2)
  {
   ileri();
  }
  if (results.value == BUTON8)
  {
   geri();
  }
  if (results.value == BUTON6)
  {
   sag();
  }
  if (results.value == BUTON4)
  {
   sol();
  }
  if (results.value == BUTON5)
  {
   dur();
  }
  
  irrecv.resume(); 
 }
} 

 

68-2WD araba joystick kontrol

2WD Araba joystick kontrol.

void setup() {
   
}
void dur()
  {
    analogWrite(5,0);
    analogWrite(6,0);
    analogWrite(9,0);
    analogWrite(10,0);
  }

void ileri()
  {
    analogWrite(5,255);
    analogWrite(6,0);
    analogWrite(9,0);
    analogWrite(10,255);
  }

void geri()
  {
    analogWrite(5,0);
    analogWrite(6,255);
    analogWrite(9,255);
    analogWrite(10,0);
  }

void sag()
  {
    analogWrite(5,0);
    analogWrite(6,0);
    analogWrite(9,0);
    analogWrite(10,255);
  }

void sol()
  {
    analogWrite(5,255);
    analogWrite(6,0);
    analogWrite(9,0);
    analogWrite(10,0);
  }

void loop() {
 if(analogRead(A1) < 400)
  {
    ileri();
  }
 else if(analogRead(A1) > 600)
  {
    geri();
  }
 else if(analogRead(A0) < 400)
  {
    sol();
  }
 else if(analogRead(A0) > 600)
  {
    sag();
  }
 else
  {
    dur();
  }

}

 

67-2WD Araba temel hareketler

2WD Araba Motorlar ve bağlantılar test için temel hareketler.

void setup() {
  ileri();
  delay(1000);
  dur();
  delay(1000);
  geri();
  delay(1000);
  dur();
  delay(1000);
  sag();
  delay(1000);
  dur();
  delay(1000);
  sol();
  delay(1000);
  dur();
  delay(1000);
   
}


void dur()
  {
    analogWrite(5,0);
    analogWrite(6,0);
    analogWrite(9,0);
    analogWrite(10,0);
  }

void ileri()
  {
    analogWrite(5,255);
    analogWrite(6,0);
    analogWrite(9,0);
    analogWrite(10,255);
  }

void geri()
  {
    analogWrite(5,0);
    analogWrite(6,255);
    analogWrite(9,255);
    analogWrite(10,0);
  }

void sag()
  {
    analogWrite(5,0);
    analogWrite(6,0);
    analogWrite(9,0);
    analogWrite(10,255);
  }

void sol()
  {
    analogWrite(5,255);
    analogWrite(6,0);
    analogWrite(9,0);
    analogWrite(10,0);
  }

void loop() {
  
}

 

 

66-IR (infrared)(kızılötesi) kumanda uygulaması

IR kumanda değer okuma arduino üzerindeki 13 nolu ledi yakma.

IR kumanda kütüphanesi için tıklayınız.

#include <IRremote.h>

#define CH1 0xFFA25D
#define CH 0xFF629D
#define CH2 0xFFE21D
#define PREV 0xFF22DD
#define NEXT 0xFF02FD
#define PLAYPAUSE 0xFFC23D
#define VOL1 0xFFE01F
#define VOL2 0xFFA857
#define EQ 0xFF906F
#define BUTON0 0xFF6897
#define BUTON100 0xFF9867
#define BUTON200 0xFFB04F
#define BUTON1 0xFF30CF
#define BUTON2 0xFF18E7
#define BUTON3 0xFF7A85
#define BUTON4 0xFF10EF
#define BUTON5 0xFF38C7
#define BUTON6 0xFF5AA5
#define BUTON7 0xFF42BD
#define BUTON8 0xFF4AB5
#define BUTON9 0xFF52AD

int RECV_PIN = 2;

IRrecv irrecv(RECV_PIN);

decode_results results;

void setup()
{
 Serial.begin(9600);
 irrecv.enableIRIn(); // Start the receiver

 pinMode(13, OUTPUT);
}

void loop() {
 if (irrecv.decode(&results)) {
  Serial.println(results.value, HEX);

  
  if (results.value == BUTON2)
    digitalWrite(13,HIGH);
  else
    digitalWrite(13,LOW);
  
  irrecv.resume(); // Receive the next value
 }
 delay(100);

 
}

IR kumanda aynı tuşla yakıp söndürme.

#include <IRremote.h>

int RECV_PIN = 2;
IRrecv irrecv(RECV_PIN);
decode_results results;

#define CH1 0xFFA25D
#define CH 0xFF629D
#define CH2 0xFFE21D
#define PREV 0xFF22DD
#define NEXT 0xFF02FD
#define PLAYPAUSE 0xFFC23D
#define VOL1 0xFFE01F
#define VOL2 0xFFA857
#define EQ 0xFF906F
#define BUTON0 0xFF6897
#define BUTON100 0xFF9867
#define BUTON200 0xFFB04F
#define BUTON1 0xFF30CF
#define BUTON2 0xFF18E7
#define BUTON3 0xFF7A85
#define BUTON4 0xFF10EF
#define BUTON5 0xFF38C7
#define BUTON6 0xFF5AA5
#define BUTON7 0xFF42BD
#define BUTON8 0xFF4AB5
#define BUTON9 0xFF52AD

int led1 = 8;


void setup()
{
 pinMode(led1, OUTPUT);
 
 Serial.begin(9600);
 irrecv.enableIRIn();
}
void loop() {

 if (irrecv.decode(&results))
 {
  if (results.value == BUTON1)
  {
   digitalWrite(led1, !digitalRead(led1));
   if (digitalRead(led1) == HIGH)
   {
    Serial.println("LED 1 yandi");
   }
   else
   {
    Serial.println("LED 1 sondu");
   }
  }
  
  irrecv.resume();
 }
}

IR kumanda ledler uygulaması.

#include <IRremote.h>

int RECV_PIN = 2;
IRrecv irrecv(RECV_PIN);
decode_results results;

#define CH1 0xFFA25D
#define CH 0xFF629D
#define CH2 0xFFE21D
#define PREV 0xFF22DD
#define NEXT 0xFF02FD
#define PLAYPAUSE 0xFFC23D
#define VOL1 0xFFE01F
#define VOL2 0xFFA857
#define EQ 0xFF906F
#define BUTON0 0xFF6897
#define BUTON100 0xFF9867
#define BUTON200 0xFFB04F
#define BUTON1 0xFF30CF
#define BUTON2 0xFF18E7
#define BUTON3 0xFF7A85
#define BUTON4 0xFF10EF
#define BUTON5 0xFF38C7
#define BUTON6 0xFF5AA5
#define BUTON7 0xFF42BD
#define BUTON8 0xFF4AB5
#define BUTON9 0xFF52AD

int led1 = 8;
int led2 = 9;
int led3 = 10;
int led4 = 11;

void setup()
{
 pinMode(led1, OUTPUT);
 pinMode(led2, OUTPUT);
 pinMode(led3, OUTPUT);
 pinMode(led4, OUTPUT);
 Serial.begin(9600);
 irrecv.enableIRIn();
}
void loop() {

 if (irrecv.decode(&results))
 {
  if (results.value == BUTON1)
  {
   digitalWrite(led1, !digitalRead(led1));
   if (digitalRead(led1) == HIGH)
   {
    Serial.println("LED 1 yandi");
   }
   else
   {
    Serial.println("LED 1 sondu");
   }
  }
  if (results.value == BUTON2)
  {
   digitalWrite(led2, !digitalRead(led2));
   if (digitalRead(led2) == HIGH)
   {
    Serial.println("LED 2 yandi");
   }
   else
   {
    Serial.println("LED 2 sondu");
   }
  }
  if (results.value == BUTON3)
  {
   digitalWrite(led3, !digitalRead(led3));
   if (digitalRead(led3) == HIGH)
   {
    Serial.println("LED 3 yandi");
   }
   else
   {
    Serial.println("LED 3 sondu");
   }
  }
  if (results.value == BUTON4)
  {
   digitalWrite(led4, !digitalRead(led4));
   if (digitalRead(led4) == HIGH)
   {
    Serial.println("LED 4 yandi");
   }
   else
   {
    Serial.println("LED 4 sondu");
   }
  }
  if (results.value == BUTON0)
  {
   digitalWrite(led1, LOW);
   digitalWrite(led2, LOW);
   digitalWrite(led3, LOW);
   digitalWrite(led4, LOW);
   Serial.println("Tum LED'ler sondu");
  }
  if (results.value == BUTON5)
  {
   digitalWrite(led1, HIGH);
   digitalWrite(led2, HIGH);
   digitalWrite(led3, HIGH);
   digitalWrite(led4, HIGH);
   Serial.println("Tum LED'ler yandi");
  }
  irrecv.resume();
 }
}

65- HC-SR04 Mesafe sensörü uygulaması

HC-SR04 Mesafe sensörü değer okuma

#define trigPin 13
#define echoPin 12
 
void setup() {
 Serial.begin (9600);
 pinMode(trigPin, OUTPUT);
 pinMode(echoPin, INPUT);
}
 
void loop() {
 int sure, mesafe;
 digitalWrite(trigPin, HIGH);
 delayMicroseconds(1000);
 digitalWrite(trigPin, LOW);
 sure = pulseIn(echoPin, HIGH);
 mesafe = sure/58; 
 
  Serial.print(mesafe);
  Serial.println(" cm");
 }

HC-SR04 mesafe sensörü değerini LCD ekranda görüntüleme
i2c ‘li LCD kütüphanesi için tıklayınız.

#include <Wire.h> 
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
#define trigPin 13
#define echoPin 12
 
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);
 
void setup()
{
 lcd.begin();  // LCD'nin 16 karakter 2 satır olduğunu belirtiyoruz.
 lcd.backlight();  // LCD arkaplan ışığını (led) yak
 //lcd.noBacklight(); // LCD arkaplan ışığını (led) söndür

 pinMode(trigPin, OUTPUT);
 pinMode(echoPin, INPUT);
} 
void loop(){
 int sure, mesafe;
 digitalWrite(trigPin, HIGH);
 delayMicroseconds(1000);
 digitalWrite(trigPin, LOW);
 sure = pulseIn(echoPin, HIGH);
 mesafe = sure/58;

// Ekrana yazdırılacak metin
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print("turker robotik");
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print("mesafe: ");
lcd.setCursor(8,1);
lcd.print(mesafe);
delay(1000);
lcd.clear();
}

HC-SR04 mesafe sensörü ile park sensörü yapımı

#define trigPin 13
#define echoPin 12
int led1=4;
int led2=5;
int led3=6;
int led4=7;
int buzzer=2;
 
void setup() {
 Serial.begin (9600);
 pinMode(trigPin, OUTPUT);
 pinMode(echoPin, INPUT);

 pinMode(led1, OUTPUT);
 pinMode(led2, OUTPUT);
 pinMode(led3, OUTPUT);
 pinMode(led4, OUTPUT);
 pinMode(buzzer, OUTPUT);
}
 
void loop() {
 int sure, mesafe;
 digitalWrite(trigPin, HIGH);
 delayMicroseconds(1000);
 digitalWrite(trigPin, LOW);
 sure = pulseIn(echoPin, HIGH);
 mesafe = sure/58; 
 
  Serial.print(mesafe);
  Serial.println(" cm");

  if (mesafe>30 && mesafe<40){
     digitalWrite(led1, HIGH);
     digitalWrite(led2, LOW);
     digitalWrite(led3, LOW);
     digitalWrite(led4, LOW);
     tone(buzzer, 250);
     
     
    }
  if (mesafe>20 && mesafe<30){
     digitalWrite(led1, HIGH);
     digitalWrite(led2, HIGH);
     digitalWrite(led3, LOW);
     digitalWrite(led4, LOW);
     tone(buzzer, 500);
    }
  if (mesafe>10 && mesafe<20){
     digitalWrite(led1, HIGH);
     digitalWrite(led2, HIGH);
     digitalWrite(led3, HIGH);
     digitalWrite(led4, LOW);
     tone(buzzer, 750);
    }
  if (mesafe>0 && mesafe<10){
     digitalWrite(led1, HIGH);
     digitalWrite(led2, HIGH);
     digitalWrite(led3, HIGH);
     digitalWrite(led4, HIGH);
     tone(buzzer, 1000);
    }
  if (mesafe>40){
     digitalWrite(led1, LOW);
     digitalWrite(led2, LOW);
     digitalWrite(led3, LOW);
     digitalWrite(led4, LOW);
     noTone(buzzer);
    }
  
}

 

64-DHT11 Sıcaklık ve nem sensörü uygulaması

DHT11 Sıcaklık ve nem sensörü değer okuma

DHT11 kütüphanesi için tıklayınız.

#include <dht11.h>
#define DHT11PIN 2

dht11 DHT11;
 
void setup()
{
 Serial.begin(9600);  
} 
void loop(){
 int chk = DHT11.read(DHT11PIN);

// Ekrana yazdırılacak metin
Serial.print("SICAKLIK: ");
Serial.print((float)DHT11.temperature, 2);
Serial.print(" - ");
Serial.print("NEM: ");
Serial.println((float)DHT11.humidity, 2);
delay(500);
}

DHT11 Sıcaklık ve nem sensörü LCD display de görüntüleme

DHT11 sıcaklık ve nem sensörü kütüphanesi için tıklayınız.
i2c modüllü LCD kütüphanesi için tıklayınız.

#include <Wire.h> 
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
#include <dht11.h>
#define DHT11PIN 2

dht11 DHT11;
 
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);
 
void setup()
{
 lcd.begin();  // LCD'nin 16 karakter 2 satır olduğunu belirtiyoruz.
 lcd.backlight();  // LCD arkaplan ışığını (led) yak
 //lcd.noBacklight(); // LCD arkaplan ışığını (led) söndür

} 
void loop(){
 int chk = DHT11.read(DHT11PIN);

// Ekrana yazdırılacak metin
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print("SICAKLIK: ");
lcd.setCursor(10,0);
lcd.print((float)DHT11.temperature, 2);
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print("NEM: ");
lcd.setCursor(10,1);
lcd.print((float)DHT11.humidity, 2);
delay(1000);
}