66-IR (infrared)(kızılötesi) kumanda uygulaması

IR kumanda değer okuma arduino üzerindeki 13 nolu ledi yakma.

IR kumanda kütüphanesi için tıklayınız.

#include <IRremote.h>

#define CH1 0xFFA25D
#define CH 0xFF629D
#define CH2 0xFFE21D
#define PREV 0xFF22DD
#define NEXT 0xFF02FD
#define PLAYPAUSE 0xFFC23D
#define VOL1 0xFFE01F
#define VOL2 0xFFA857
#define EQ 0xFF906F
#define BUTON0 0xFF6897
#define BUTON100 0xFF9867
#define BUTON200 0xFFB04F
#define BUTON1 0xFF30CF
#define BUTON2 0xFF18E7
#define BUTON3 0xFF7A85
#define BUTON4 0xFF10EF
#define BUTON5 0xFF38C7
#define BUTON6 0xFF5AA5
#define BUTON7 0xFF42BD
#define BUTON8 0xFF4AB5
#define BUTON9 0xFF52AD

int RECV_PIN = 2;

IRrecv irrecv(RECV_PIN);

decode_results results;

void setup()
{
 Serial.begin(9600);
 irrecv.enableIRIn(); // Start the receiver

 pinMode(13, OUTPUT);
}

void loop() {
 if (irrecv.decode(&results)) {
  Serial.println(results.value, HEX);

  
  if (results.value == BUTON2)
    digitalWrite(13,HIGH);
  else
    digitalWrite(13,LOW);
  
  irrecv.resume(); // Receive the next value
 }
 delay(100);

 
}

IR kumanda aynı tuşla yakıp söndürme.

#include <IRremote.h>

int RECV_PIN = 2;
IRrecv irrecv(RECV_PIN);
decode_results results;

#define CH1 0xFFA25D
#define CH 0xFF629D
#define CH2 0xFFE21D
#define PREV 0xFF22DD
#define NEXT 0xFF02FD
#define PLAYPAUSE 0xFFC23D
#define VOL1 0xFFE01F
#define VOL2 0xFFA857
#define EQ 0xFF906F
#define BUTON0 0xFF6897
#define BUTON100 0xFF9867
#define BUTON200 0xFFB04F
#define BUTON1 0xFF30CF
#define BUTON2 0xFF18E7
#define BUTON3 0xFF7A85
#define BUTON4 0xFF10EF
#define BUTON5 0xFF38C7
#define BUTON6 0xFF5AA5
#define BUTON7 0xFF42BD
#define BUTON8 0xFF4AB5
#define BUTON9 0xFF52AD

int led1 = 8;


void setup()
{
 pinMode(led1, OUTPUT);
 
 Serial.begin(9600);
 irrecv.enableIRIn();
}
void loop() {

 if (irrecv.decode(&results))
 {
  if (results.value == BUTON1)
  {
   digitalWrite(led1, !digitalRead(led1));
   if (digitalRead(led1) == HIGH)
   {
    Serial.println("LED 1 yandi");
   }
   else
   {
    Serial.println("LED 1 sondu");
   }
  }
  
  irrecv.resume();
 }
}

IR kumanda ledler uygulaması.

#include <IRremote.h>

int RECV_PIN = 2;
IRrecv irrecv(RECV_PIN);
decode_results results;

#define CH1 0xFFA25D
#define CH 0xFF629D
#define CH2 0xFFE21D
#define PREV 0xFF22DD
#define NEXT 0xFF02FD
#define PLAYPAUSE 0xFFC23D
#define VOL1 0xFFE01F
#define VOL2 0xFFA857
#define EQ 0xFF906F
#define BUTON0 0xFF6897
#define BUTON100 0xFF9867
#define BUTON200 0xFFB04F
#define BUTON1 0xFF30CF
#define BUTON2 0xFF18E7
#define BUTON3 0xFF7A85
#define BUTON4 0xFF10EF
#define BUTON5 0xFF38C7
#define BUTON6 0xFF5AA5
#define BUTON7 0xFF42BD
#define BUTON8 0xFF4AB5
#define BUTON9 0xFF52AD

int led1 = 8;
int led2 = 9;
int led3 = 10;
int led4 = 11;

void setup()
{
 pinMode(led1, OUTPUT);
 pinMode(led2, OUTPUT);
 pinMode(led3, OUTPUT);
 pinMode(led4, OUTPUT);
 Serial.begin(9600);
 irrecv.enableIRIn();
}
void loop() {

 if (irrecv.decode(&results))
 {
  if (results.value == BUTON1)
  {
   digitalWrite(led1, !digitalRead(led1));
   if (digitalRead(led1) == HIGH)
   {
    Serial.println("LED 1 yandi");
   }
   else
   {
    Serial.println("LED 1 sondu");
   }
  }
  if (results.value == BUTON2)
  {
   digitalWrite(led2, !digitalRead(led2));
   if (digitalRead(led2) == HIGH)
   {
    Serial.println("LED 2 yandi");
   }
   else
   {
    Serial.println("LED 2 sondu");
   }
  }
  if (results.value == BUTON3)
  {
   digitalWrite(led3, !digitalRead(led3));
   if (digitalRead(led3) == HIGH)
   {
    Serial.println("LED 3 yandi");
   }
   else
   {
    Serial.println("LED 3 sondu");
   }
  }
  if (results.value == BUTON4)
  {
   digitalWrite(led4, !digitalRead(led4));
   if (digitalRead(led4) == HIGH)
   {
    Serial.println("LED 4 yandi");
   }
   else
   {
    Serial.println("LED 4 sondu");
   }
  }
  if (results.value == BUTON0)
  {
   digitalWrite(led1, LOW);
   digitalWrite(led2, LOW);
   digitalWrite(led3, LOW);
   digitalWrite(led4, LOW);
   Serial.println("Tum LED'ler sondu");
  }
  if (results.value == BUTON5)
  {
   digitalWrite(led1, HIGH);
   digitalWrite(led2, HIGH);
   digitalWrite(led3, HIGH);
   digitalWrite(led4, HIGH);
   Serial.println("Tum LED'ler yandi");
  }
  irrecv.resume();
 }
}