65- HC-SR04 Mesafe sensörü uygulaması

HC-SR04 Mesafe sensörü değer okuma

#define trigPin 13
#define echoPin 12
 
void setup() {
 Serial.begin (9600);
 pinMode(trigPin, OUTPUT);
 pinMode(echoPin, INPUT);
}
 
void loop() {
 int sure, mesafe;
 digitalWrite(trigPin, HIGH);
 delayMicroseconds(1000);
 digitalWrite(trigPin, LOW);
 sure = pulseIn(echoPin, HIGH);
 mesafe = sure/58; 
 
  Serial.print(mesafe);
  Serial.println(" cm");
 }

HC-SR04 mesafe sensörü değerini LCD ekranda görüntüleme
i2c ‘li LCD kütüphanesi için tıklayınız.

#include <Wire.h> 
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
#define trigPin 13
#define echoPin 12
 
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);
 
void setup()
{
 lcd.begin();  // LCD'nin 16 karakter 2 satır olduğunu belirtiyoruz.
 lcd.backlight();  // LCD arkaplan ışığını (led) yak
 //lcd.noBacklight(); // LCD arkaplan ışığını (led) söndür

 pinMode(trigPin, OUTPUT);
 pinMode(echoPin, INPUT);
} 
void loop(){
 int sure, mesafe;
 digitalWrite(trigPin, HIGH);
 delayMicroseconds(1000);
 digitalWrite(trigPin, LOW);
 sure = pulseIn(echoPin, HIGH);
 mesafe = sure/58;

// Ekrana yazdırılacak metin
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print("turker robotik");
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print("mesafe: ");
lcd.setCursor(8,1);
lcd.print(mesafe);
delay(1000);
lcd.clear();
}

HC-SR04 mesafe sensörü ile park sensörü yapımı

#define trigPin 13
#define echoPin 12
int led1=4;
int led2=5;
int led3=6;
int led4=7;
int buzzer=2;
 
void setup() {
 Serial.begin (9600);
 pinMode(trigPin, OUTPUT);
 pinMode(echoPin, INPUT);

 pinMode(led1, OUTPUT);
 pinMode(led2, OUTPUT);
 pinMode(led3, OUTPUT);
 pinMode(led4, OUTPUT);
 pinMode(buzzer, OUTPUT);
}
 
void loop() {
 int sure, mesafe;
 digitalWrite(trigPin, HIGH);
 delayMicroseconds(1000);
 digitalWrite(trigPin, LOW);
 sure = pulseIn(echoPin, HIGH);
 mesafe = sure/58; 
 
  Serial.print(mesafe);
  Serial.println(" cm");

  if (mesafe>30 && mesafe<40){
     digitalWrite(led1, HIGH);
     digitalWrite(led2, LOW);
     digitalWrite(led3, LOW);
     digitalWrite(led4, LOW);
     tone(buzzer, 250);
     
     
    }
  if (mesafe>20 && mesafe<30){
     digitalWrite(led1, HIGH);
     digitalWrite(led2, HIGH);
     digitalWrite(led3, LOW);
     digitalWrite(led4, LOW);
     tone(buzzer, 500);
    }
  if (mesafe>10 && mesafe<20){
     digitalWrite(led1, HIGH);
     digitalWrite(led2, HIGH);
     digitalWrite(led3, HIGH);
     digitalWrite(led4, LOW);
     tone(buzzer, 750);
    }
  if (mesafe>0 && mesafe<10){
     digitalWrite(led1, HIGH);
     digitalWrite(led2, HIGH);
     digitalWrite(led3, HIGH);
     digitalWrite(led4, HIGH);
     tone(buzzer, 1000);
    }
  if (mesafe>40){
     digitalWrite(led1, LOW);
     digitalWrite(led2, LOW);
     digitalWrite(led3, LOW);
     digitalWrite(led4, LOW);
     noTone(buzzer);
    }
  
}