64-DHT11 Sıcaklık ve nem sensörü uygulaması

DHT11 Sıcaklık ve nem sensörü değer okuma

DHT11 kütüphanesi için tıklayınız.

#include <dht11.h>
#define DHT11PIN 2

dht11 DHT11;
 
void setup()
{
  Serial.begin(9600);   
} 
void loop(){
  int chk = DHT11.read(DHT11PIN);

// Ekrana yazdırılacak metin
Serial.print("SICAKLIK: ");
Serial.print((float)DHT11.temperature, 2);
Serial.print(" - ");
Serial.print("NEM: ");
Serial.println((float)DHT11.humidity, 2);
delay(500);
}

DHT11 Sıcaklık ve nem sensörü LCD display de görüntüleme

DHT11 sıcaklık ve nem sensörü kütüphanesi için tıklayınız.
i2c modüllü LCD kütüphanesi için tıklayınız.

#include <Wire.h> 
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
#include <dht11.h>
#define DHT11PIN 2

dht11 DHT11;
 
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);
 
void setup()
{
  lcd.begin();   // LCD'nin 16 karakter 2 satır olduğunu belirtiyoruz.
  lcd.backlight();   // LCD arkaplan ışığını (led) yak
  //lcd.noBacklight(); // LCD arkaplan ışığını (led) söndür

} 
void loop(){
  int chk = DHT11.read(DHT11PIN);

// Ekrana yazdırılacak metin
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print("SICAKLIK: ");
lcd.setCursor(10,0);
lcd.print((float)DHT11.temperature, 2);
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print("NEM: ");
lcd.setCursor(10,1);
lcd.print((float)DHT11.humidity, 2);
delay(1000);
}