63-i2c modül ile 16×2 LCD display

Ekranda yazı görüntüleme

LCD Kütüphanesini indirmek için tıklayınız.

          

#include <Wire.h> 
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
 
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);
 
void setup()
{
 lcd.begin();  // LCD'nin 16 karakter 2 satır olduğunu belirtiyoruz.
 lcd.backlight();  // LCD arkaplan ışığını (led) yak
 //lcd.noBacklight(); // LCD arkaplan ışığını (led) söndür
} 
void loop(){
// Ekrana yazdırılacak metin
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print("turkerin");
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print("atolyesi");
delay(1000);
lcd.clear();
delay(1000);
}

Buton ile sayı artırıp, azaltma
          

#include <Wire.h> 
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
int sayac=0;
int buton1=4;
int buton2=5;
int butondurum1=0;
int butondurum2=0;
 
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);
 
void setup()
{
 lcd.begin();  // LCD'nin 16 karakter 2 satır olduğunu belirtiyoruz.
 lcd.backlight();  // LCD arkaplan ışığını (led) yak
 //lcd.noBacklight(); // LCD arkaplan ışığını (led) söndür
} 
void loop(){
butondurum1 = digitalRead(buton1); 
butondurum2 = digitalRead(buton2); 
      
if (butondurum1 == HIGH) {   
   sayac++;
   delay(200);
}
if (butondurum2 == HIGH) {   
   sayac--;
   delay(200);
}   
lcd.setCursor(10,1);
lcd.print(sayac);
delay(100);
lcd.clear();
}

Kayan Yazı
          

#include <Wire.h> 
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
 
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);
 
void setup()
{
 lcd.begin();  // LCD'nin 16 karakter 2 satır olduğunu belirtiyoruz.
 lcd.backlight();  // LCD arkaplan ışığını (led) yak
 //lcd.noBacklight(); // LCD arkaplan ışığını (led) söndür
} 
void loop(){
   for (int i=0; i<=10; i++)
     {
     lcd.setCursor(i,0);
     lcd.print("turkerin");
   
     lcd.setCursor(0,1);
     lcd.print("atolyesi");
     delay(500);
     lcd.clear();
     }
}

Kayan yazı 2
          

#include <Wire.h> 
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
 
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);
 
void setup()
{
 lcd.begin();  // LCD'nin 16 karakter 2 satır olduğunu belirtiyoruz.
 lcd.backlight();  // LCD arkaplan ışığını (led) yak
 //lcd.noBacklight(); // LCD arkaplan ışığını (led) söndür
} 
void loop(){
for (int i=16; i>=-16; i--)
{
lcd.setCursor(i,0);
lcd.print("turkerin");
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print("atolyesi");
delay(500);
lcd.clear();
}
}

Potansiyometre ile yazı kaydırma
          

#include <Wire.h> 
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
 
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);
 
void setup()
{
 lcd.begin();  // LCD'nin 16 karakter 2 satır olduğunu belirtiyoruz.
 lcd.backlight();  // LCD arkaplan ışığını (led) yak
 //lcd.noBacklight(); // LCD arkaplan ışığını (led) söndür
} 

void loop(){
int pot = analogRead(A0);
pot=map(pot, 0, 1023, 0, 16);

lcd.setCursor(pot,0);
lcd.print("X");

}

Potansiyometre ile yazı kaydırma 2
          

#include <Wire.h> 
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
 
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);
 
void setup()
{
 lcd.begin();  // LCD'nin 16 karakter 2 satır olduğunu belirtiyoruz.
 lcd.backlight();  // LCD arkaplan ışığını (led) yak
 //lcd.noBacklight(); // LCD arkaplan ışığını (led) söndür
} 

void loop(){
int pot = analogRead(A0);
pot=map(pot, 0, 1023, 0, 16);

lcd.setCursor(pot,0);
lcd.print("X");
delay(300);
lcd.clear();
}