62-7 Segment Display uygulamaları

7 Segment Display uygulama-1
          

int a = 7; // Pinleri tanımlıyoruz. 3 ve 8 GND uçlarıdır.
int b = 6;
int c = 4;
int d = 2;
int e = 11;
int f = 9;
int g = 10;
int dp = 5;

void setup()
{
pinMode(a, OUTPUT); // Pinlerin çıkış pini olduğunu belirtiyoruz.
pinMode(b, OUTPUT);
pinMode(c, OUTPUT);
pinMode(d, OUTPUT);
pinMode(e, OUTPUT);
pinMode(f, OUTPUT);
pinMode(g, OUTPUT);
pinMode(dp, OUTPUT);
}
void loop() {

// "1" Sayısını yazar.
digitalWrite(a,LOW);
digitalWrite(b,HIGH);
digitalWrite(c,HIGH);
digitalWrite(d,LOW);
digitalWrite(e,LOW);
digitalWrite(f,LOW);
digitalWrite(g,LOW);
digitalWrite(dp,LOW);
delay(1000);
// "2" Sayısını yazar.
digitalWrite(a,HIGH);
digitalWrite(b,HIGH);
digitalWrite(c,LOW);
digitalWrite(d,HIGH);
digitalWrite(e,HIGH);
digitalWrite(f,LOW);
digitalWrite(g,HIGH);
digitalWrite(dp,LOW);
delay(1000);
// "3" Sayısını yazar.
digitalWrite(a,HIGH);
digitalWrite(b,HIGH);
digitalWrite(c,HIGH);
digitalWrite(d,HIGH);
digitalWrite(e,LOW);
digitalWrite(f,LOW);
digitalWrite(g,HIGH);
digitalWrite(dp,LOW);
delay(1000);
// "4" Sayısını yazar.
digitalWrite(a,LOW);
digitalWrite(b,HIGH);
digitalWrite(c,HIGH);
digitalWrite(d,LOW);
digitalWrite(e,LOW);
digitalWrite(f,HIGH);
digitalWrite(g,HIGH);
digitalWrite(dp,LOW);
delay(1000);
// "5" Sayısını yazar.
digitalWrite(a,HIGH);
digitalWrite(b,LOW);
digitalWrite(c,HIGH);
digitalWrite(d,HIGH);
digitalWrite(e,LOW);
digitalWrite(f,HIGH);
digitalWrite(g,HIGH);
digitalWrite(dp,LOW);
delay(1000);
// "6" Sayısını yazar.
digitalWrite(a,HIGH);
digitalWrite(b,LOW);
digitalWrite(c,HIGH);
digitalWrite(d,HIGH);
digitalWrite(e,HIGH);
digitalWrite(f,HIGH);
digitalWrite(g,HIGH);
digitalWrite(dp,LOW);
delay(1000);
// "7" Sayısını yazar.
digitalWrite(a,HIGH);
digitalWrite(b,HIGH);
digitalWrite(c,HIGH);
digitalWrite(d,LOW);
digitalWrite(e,LOW);
digitalWrite(f,LOW);
digitalWrite(g,LOW);
digitalWrite(dp,LOW);
delay(1000);
// "8" Sayısını yazar.
digitalWrite(a,HIGH);
digitalWrite(b,HIGH);
digitalWrite(c,HIGH);
digitalWrite(d,HIGH);
digitalWrite(e,HIGH);
digitalWrite(f,HIGH);
digitalWrite(g,HIGH);
digitalWrite(dp,LOW);
delay(1000);
// "9" Sayısını yazar.
digitalWrite(a,HIGH);
digitalWrite(b,HIGH);
digitalWrite(c,HIGH);
digitalWrite(d,HIGH);
digitalWrite(e,LOW);
digitalWrite(f,HIGH);
digitalWrite(g,HIGH);
digitalWrite(dp,LOW);
delay(1000);
// "0" Sayısını yazar.
digitalWrite(a,HIGH);
digitalWrite(b,HIGH);
digitalWrite(c,HIGH);
digitalWrite(d,HIGH);
digitalWrite(e,HIGH);
digitalWrite(f,HIGH);
digitalWrite(g,LOW);
digitalWrite(dp,LOW);
delay(1000);
// "nokta" Sayısını yazar.
digitalWrite(a,LOW);
digitalWrite(b,LOW);
digitalWrite(c,LOW);
digitalWrite(d,LOW);
digitalWrite(e,LOW);
digitalWrite(f,LOW);
digitalWrite(g,LOW);
digitalWrite(dp,HIGH);
delay(1000);
// "yok" Sayısını yazar.
digitalWrite(a,LOW);
digitalWrite(b,LOW);
digitalWrite(c,LOW);
digitalWrite(d,LOW);
digitalWrite(e,LOW);
digitalWrite(f,LOW);
digitalWrite(g,LOW);
digitalWrite(dp,LOW);
delay(1000);
}

7 Segment Display uygulama-2
          

int a = 7; // Pinleri tanımlıyoruz. 3 ve 8 GND uçlarıdır
int b = 6;
int c = 4;
int d = 2;
int e = 11;
int f = 9;
int g = 10;
int dp = 5;

void setup()
{
pinMode(a, OUTPUT); // Pinlerin çıkış pini olduğunu belirtiyoruz.
pinMode(b, OUTPUT);
pinMode(c, OUTPUT);
pinMode(d, OUTPUT);
pinMode(e, OUTPUT);
pinMode(f, OUTPUT);
pinMode(g, OUTPUT);
pinMode(dp, OUTPUT);
}

void bir(){
// "1" Sayısını yazar.
digitalWrite(a,LOW);
digitalWrite(b,HIGH);
digitalWrite(c,HIGH);
digitalWrite(d,LOW);
digitalWrite(e,LOW);
digitalWrite(f,LOW);
digitalWrite(g,LOW);
digitalWrite(dp,LOW);
}

void iki(){
// "2" Sayısını yazar.
digitalWrite(a,HIGH);
digitalWrite(b,HIGH);
digitalWrite(c,LOW);
digitalWrite(d,HIGH);
digitalWrite(e,HIGH);
digitalWrite(f,LOW);
digitalWrite(g,HIGH);
digitalWrite(dp,LOW);
}

void uc(){
// "3" Sayısını yazar.
digitalWrite(a,HIGH);
digitalWrite(b,HIGH);
digitalWrite(c,HIGH);
digitalWrite(d,HIGH);
digitalWrite(e,LOW);
digitalWrite(f,LOW);
digitalWrite(g,HIGH);
digitalWrite(dp,LOW);
}

void dort(){
// "4" Sayısını yazar.
digitalWrite(a,LOW);
digitalWrite(b,HIGH);
digitalWrite(c,HIGH);
digitalWrite(d,LOW);
digitalWrite(e,LOW);
digitalWrite(f,HIGH);
digitalWrite(g,HIGH);
digitalWrite(dp,LOW);
}

void bes(){
// "5" Sayısını yazar.
digitalWrite(a,HIGH);
digitalWrite(b,LOW);
digitalWrite(c,HIGH);
digitalWrite(d,HIGH);
digitalWrite(e,LOW);
digitalWrite(f,HIGH);
digitalWrite(g,HIGH);
digitalWrite(dp,LOW);
}

void alti(){
// "6" Sayısını yazar.
digitalWrite(a,HIGH);
digitalWrite(b,LOW);
digitalWrite(c,HIGH);
digitalWrite(d,HIGH);
digitalWrite(e,HIGH);
digitalWrite(f,HIGH);
digitalWrite(g,HIGH);
digitalWrite(dp,LOW);
}

void yedi(){
// "7" Sayısını yazar.
digitalWrite(a,HIGH);
digitalWrite(b,HIGH);
digitalWrite(c,HIGH);
digitalWrite(d,LOW);
digitalWrite(e,LOW);
digitalWrite(f,LOW);
digitalWrite(g,LOW);
digitalWrite(dp,LOW);
}

void sekiz(){
// "8" Sayısını yazar.
digitalWrite(a,HIGH);
digitalWrite(b,HIGH);
digitalWrite(c,HIGH);
digitalWrite(d,HIGH);
digitalWrite(e,HIGH);
digitalWrite(f,HIGH);
digitalWrite(g,HIGH);
digitalWrite(dp,LOW);
}

void dokuz(){
// "9" Sayısını yazar.
digitalWrite(a,HIGH);
digitalWrite(b,HIGH);
digitalWrite(c,HIGH);
digitalWrite(d,HIGH);
digitalWrite(e,LOW);
digitalWrite(f,HIGH);
digitalWrite(g,HIGH);
digitalWrite(dp,LOW);
}

void sifir(){
// "0" Sayısını yazar.
digitalWrite(a,HIGH);
digitalWrite(b,HIGH);
digitalWrite(c,HIGH);
digitalWrite(d,HIGH);
digitalWrite(e,HIGH);
digitalWrite(f,HIGH);
digitalWrite(g,LOW);
digitalWrite(dp,LOW);
}

void nokta(){
// "nokta" Sayısını yazar.
digitalWrite(a,LOW);
digitalWrite(b,LOW);
digitalWrite(c,LOW);
digitalWrite(d,LOW);
digitalWrite(e,LOW);
digitalWrite(f,LOW);
digitalWrite(g,LOW);
digitalWrite(dp,HIGH);
}

void yok(){
// "yok" Sayısını yazar.
digitalWrite(a,LOW);
digitalWrite(b,LOW);
digitalWrite(c,LOW);
digitalWrite(d,LOW);
digitalWrite(e,LOW);
digitalWrite(f,LOW);
digitalWrite(g,LOW);
digitalWrite(dp,LOW);
}

void loop() {

bir();
delay(1000);
iki();
delay(1000);
uc();
delay(1000);
dort();
delay(1000);
bes();
delay(1000);
alti();
delay(1000);
yedi();
delay(1000);
sekiz();
delay(1000);
dokuz();
delay(1000);
sifir();
delay(1000);
nokta();
delay(1000);
yok();
delay(1000);
}

7 Segment Display uygulama-3 Serial port ekranından girilen rakamı görüntüleme
          

int a = 7; // Pinleri tanımlıyoruz
int b = 6;
int c = 4;
int d = 2;
int e = 11;
int f = 9;
int g = 10;
int dp = 5;
int gelenveri;
void setup()
{
pinMode(a, OUTPUT); // Pinlerin çıkış pini olduğunu belirtiyoruz.
pinMode(b, OUTPUT);
pinMode(c, OUTPUT);
pinMode(d, OUTPUT);
pinMode(e, OUTPUT);
pinMode(f, OUTPUT);
pinMode(g, OUTPUT);
pinMode(dp, OUTPUT);
Serial.begin(9600);
}
void loop() {

if (Serial.available()>0) {
 gelenveri=Serial.read();
if (gelenveri=='0'){// "0" Sayısını yazar.
digitalWrite(a,HIGH);
digitalWrite(b,HIGH);
digitalWrite(c,HIGH);
digitalWrite(d,HIGH);
digitalWrite(e,HIGH);
digitalWrite(f,HIGH);
digitalWrite(g,LOW);
digitalWrite(dp,LOW);
}
if (gelenveri=='1'){// "1" Sayısını yazar.
digitalWrite(a,LOW);
digitalWrite(b,HIGH);
digitalWrite(c,HIGH);
digitalWrite(d,LOW);
digitalWrite(e,LOW);
digitalWrite(f,LOW);
digitalWrite(g,LOW);
digitalWrite(dp,LOW);
}
if (gelenveri=='2'){// "2" Sayısını yazar.
digitalWrite(a,HIGH);
digitalWrite(b,HIGH);
digitalWrite(c,LOW);
digitalWrite(d,HIGH);
digitalWrite(e,HIGH);
digitalWrite(f,LOW);
digitalWrite(g,HIGH);
digitalWrite(dp,LOW);
}
if (gelenveri=='3'){// "3" Sayısını yazar.
digitalWrite(a,HIGH);
digitalWrite(b,HIGH);
digitalWrite(c,HIGH);
digitalWrite(d,HIGH);
digitalWrite(e,LOW);
digitalWrite(f,LOW);
digitalWrite(g,HIGH);
digitalWrite(dp,LOW);
}
if (gelenveri=='4'){// "4" Sayısını yazar.
digitalWrite(a,LOW);
digitalWrite(b,HIGH);
digitalWrite(c,HIGH);
digitalWrite(d,LOW);
digitalWrite(e,LOW);
digitalWrite(f,HIGH);
digitalWrite(g,HIGH);
digitalWrite(dp,LOW);
}
if (gelenveri=='5'){// "5" Sayısını yazar.
digitalWrite(a,HIGH);
digitalWrite(b,LOW);
digitalWrite(c,HIGH);
digitalWrite(d,HIGH);
digitalWrite(e,LOW);
digitalWrite(f,HIGH);
digitalWrite(g,HIGH);
digitalWrite(dp,LOW);
}
if (gelenveri=='6'){// "6" Sayısını yazar.
digitalWrite(a,HIGH);
digitalWrite(b,LOW);
digitalWrite(c,HIGH);
digitalWrite(d,HIGH);
digitalWrite(e,HIGH);
digitalWrite(f,HIGH);
digitalWrite(g,HIGH);
digitalWrite(dp,LOW);
}
if (gelenveri=='7'){// "7" Sayısını yazar.
digitalWrite(a,HIGH);
digitalWrite(b,HIGH);
digitalWrite(c,HIGH);
digitalWrite(d,LOW);
digitalWrite(e,LOW);
digitalWrite(f,LOW);
digitalWrite(g,LOW);
digitalWrite(dp,LOW);
}
if (gelenveri=='8'){// "8" Sayısını yazar.
digitalWrite(a,HIGH);
digitalWrite(b,HIGH);
digitalWrite(c,HIGH);
digitalWrite(d,HIGH);
digitalWrite(e,HIGH);
digitalWrite(f,HIGH);
digitalWrite(g,HIGH);
digitalWrite(dp,LOW);
}
if (gelenveri=='9'){// "9" Sayısını yazar.
digitalWrite(a,HIGH);
digitalWrite(b,HIGH);
digitalWrite(c,HIGH);
digitalWrite(d,HIGH);
digitalWrite(e,LOW);
digitalWrite(f,HIGH);
digitalWrite(g,HIGH);
digitalWrite(dp,LOW);
}
}
}