52-Polis çakarı

          

void setup() {
pinMode(9, OUTPUT); // 9 numaralı pini çıkış olarak ayarladık.
pinMode(10, OUTPUT); // 10 numaralı pini çıkış olarak ayarladık. 
}
void loop() {
digitalWrite(9, HIGH); // 9 numaralı pine yüksek sinyal gönderdik. (5 Volt gönderdik) 
digitalWrite(10, LOW); // 10 numaralı pine düşük sinyal gönderdik. (0 Volt gönderdik)
delay(50); // 50 ms bekleme süresi verdik.
digitalWrite(9, LOW); // 9 numaralı pine düşük sinyal gönderdik. (0 Volt gönderdik)
digitalWrite(10, HIGH); // 10 numaralı pine yüksek sinyal gönderdik. (5 Volt gönderdik)
delay(50); // 50 ms bekleme süresi verdik.
}