56-Potansiyometre ile sıralı led uygulamaları

Potansiyometre ile ledleri sıralı yakma
          

int led1 = 2; //2.digital pini led1 değişkenine atadık
int led2 = 3; //3.digital pini led2 değişkenine atadık
int led3 = 4; //4.digital pini led3 değişkenine atadık
int led4 = 5; //5.digital pini led4 değişkenine atadık
int pot = A0; //A0 analog pini pot değişkenine atadık
int potdeger; //Kodlarımız içerisinde kullanacağımız potdeger değişkenini oluşturduk
 
void setup() {
 pinMode(led1, OUTPUT); //led1 i çıkış olarak ayarladık
 pinMode(led2, OUTPUT); //led2 yi çıkış olarak ayarladık
 pinMode(led3, OUTPUT); //led3 ü çıkış olarak ayarladık
 pinMode(led4, OUTPUT); //led4 i çıkış olarak ayarladık
 pinMode(pot, INPUT); //pot u giriş olarak ayarladık
}
 
void loop() {
 potdeger= analogRead(pot); //pot değişkenine atadağımız A0 pinini dinliyoruz ve değerini potdeger değişkenine atıyoruz
 
 if (potdeger<250){ //potdeger 250 den küçükse hiçbir ledi yakma
  digitalWrite(led1, LOW);
  digitalWrite(led2, LOW);
  digitalWrite(led3, LOW);
  digitalWrite(led4, LOW);
 }
 if (potdeger>250){ //potdeger 250 den büyükse sadece led1 i yak
  digitalWrite(led1, HIGH);
  digitalWrite(led2, LOW);
  digitalWrite(led3, LOW);
  digitalWrite(led4, LOW);
 }
 if (potdeger>500){ //potdeger 500 den büyükse led1 i ve led2 yi yak
  digitalWrite(led1, HIGH);
  digitalWrite(led2, HIGH);
  digitalWrite(led3, LOW);
  digitalWrite(led4, LOW);
 }
 if (potdeger>750){ //potdeger 750 den büyükse led1 i, led2 yi ve led3 ü yak
  digitalWrite(led1, HIGH);
  digitalWrite(led2, HIGH);
  digitalWrite(led3, HIGH);
  digitalWrite(led4, LOW);
 }
  if (potdeger>1000){ //potdeger 1000 den büyükse tüm ledleri yak
  digitalWrite(led1, HIGH);
  digitalWrite(led2, HIGH);
  digitalWrite(led3, HIGH);
  digitalWrite(led4, HIGH);
 }
}

Potansiyometre ile ledleri sıralı yakıp söndürme
          

int led1 = 2; //2.digital pini led1 değişkenine atadık
int led2 = 3; //3.digital pini led2 değişkenine atadık
int led3 = 4; //4.digital pini led3 değişkenine atadık
int led4 = 5; //5.digital pini led4 değişkenine atadık
int pot = A0; //A0 analog pini pot değişkenine atadık
int potdeger; //Kodlarımız içerisinde kullanacağımız potdeger değişkenini oluşturduk
 
void setup() {
 pinMode(led1, OUTPUT); //led1 i çıkış olarak ayarladık
 pinMode(led2, OUTPUT); //led2 yi çıkış olarak ayarladık
 pinMode(led3, OUTPUT); //led3 ü çıkış olarak ayarladık
 pinMode(led4, OUTPUT); //led4 i çıkış olarak ayarladık
 pinMode(pot, INPUT); //pot u giriş olarak ayarladık
}
 
void loop() {
 potdeger= analogRead(pot); //pot değişkenine atadağımız A0 pinini dinliyoruz ve değerini potdeger değişkenine atıyoruz
 
 if (potdeger<250){ //potdeger 250 den küçükse hiçbir ledi yakma
  digitalWrite(led1, LOW);
  digitalWrite(led2, LOW);
  digitalWrite(led3, LOW);
  digitalWrite(led4, LOW);
 }
 if (potdeger>250 && potdeger<500){ //potdeger 250 den büyükse sadece led1 i yak
  digitalWrite(led1, HIGH);
  digitalWrite(led2, LOW);
  digitalWrite(led3, LOW);
  digitalWrite(led4, LOW);
 }
 if (potdeger>500 && potdeger<750){ //potdeger 500 den büyükse led1 i ve led2 yi yak
  digitalWrite(led1, LOW);
  digitalWrite(led2, HIGH);
  digitalWrite(led3, LOW);
  digitalWrite(led4, LOW);
 }
 if (potdeger>750 && potdeger<1000){ //potdeger 750 den büyükse led1 i, led2 yi ve led3 ü yak
  digitalWrite(led1, LOW);
  digitalWrite(led2, LOW);
  digitalWrite(led3, HIGH);
  digitalWrite(led4, LOW);
 }
  if (potdeger>1000){ //potdeger 1000 den büyükse tüm ledleri yak
  digitalWrite(led1, LOW);
  digitalWrite(led2, LOW);
  digitalWrite(led3, LOW);
  digitalWrite(led4, HIGH);
 }
}