57-Buton ile led yakma

Buton ile led yakma
          

int buton = 7;    // butonun bağlandığı pin
int led = 9;    // ledin bağladığı pin 
int butondurumu = 0; // başlangıçta buton durumu 0 olarak tanımlanıyor

void setup() {
 pinMode(buton, INPUT); // buton pinini giriş olarak kuruyoruz
 pinMode(led, OUTPUT); // led pinini çıkış olarak ayarlıyoruz
}

void loop(){
 butondurumu = digitalRead(buton);  // buton durumunu okuyoruz
 
 // butonun basılı olup olmadığını kontrol ediyoruz
 if (butondurumu == HIGH) { // eğer basılı ise  
   digitalWrite(led, HIGH); // led yanıyor
 } 
 
 else {  // basılı değilse
   digitalWrite(led, LOW); // led kapalı
 }

}

Buton bas yansın bas sönsün
          

int buton = 7;    
int led = 9;     
int butondurumu = 0;
int leddurum = 0;

void setup() {
 pinMode(buton, INPUT); 
 pinMode(led, OUTPUT); 
}

void loop(){
 butondurumu = digitalRead(buton);  
 
 
 if (butondurumu == HIGH && leddurum == 0) 
 {   
   digitalWrite(led, HIGH);
   leddurum = 1;
 } 
 
 else if (butondurumu == HIGH && leddurum == 1)
 {  
   digitalWrite(led, LOW); 
   leddurum = 0;
 }
 
}

Buton ile sıralı led yakma
          

int buton = 7;   
int led2 = 2;
int led3 = 3;
int led4 = 4;
int led5 = 5;   
int butondurumu = 0;     
int sayac=1;

void setup() {
 pinMode(buton, INPUT);   
 pinMode(led2, OUTPUT);
 pinMode(led3, OUTPUT);
 pinMode(led4, OUTPUT);
 pinMode(led5, OUTPUT);   
}

void loop(){
 butondurumu = digitalRead(buton);  
      
 if (butondurumu == HIGH) {   
   sayac++;
   delay(200);
   digitalWrite(sayac, HIGH);
    
 }
 
}

Buton ile sıralı led yakıp söndürme
          

int buton = 7;   
int led2 = 2;
int led3 = 3;
int led4 = 4;
int led5 = 5;   
int butondurumu = 0;     
int sayac=1;

void setup() {
 pinMode(buton, INPUT);   
 pinMode(led2, OUTPUT);
 pinMode(led3, OUTPUT);
 pinMode(led4, OUTPUT);
 pinMode(led5, OUTPUT);   
}

void loop(){
 butondurumu = digitalRead(buton);  
      
 if (butondurumu == HIGH) {   
   sayac++;
   delay(200);
 }
 if (sayac==2){
   digitalWrite(2, HIGH);
   digitalWrite(3, LOW);
   digitalWrite(4, LOW);
   digitalWrite(5, LOW);
 }
 if (sayac==3){
   digitalWrite(2, LOW);
   digitalWrite(3, HIGH);
   digitalWrite(4, LOW);
   digitalWrite(5, LOW);
 }
 if (sayac==4){
   digitalWrite(2, LOW);
   digitalWrite(3, LOW);
   digitalWrite(4, HIGH);
   digitalWrite(5, LOW);
 }
 if (sayac==5){
   digitalWrite(2, LOW);
   digitalWrite(3, LOW);
   digitalWrite(4, LOW);
   digitalWrite(5, HIGH);
 }
 
}