55-Potansiyometre ile led parlaklığı ayarlama

          

int led=9; // 9 PWM pinini "led" e atadık.
int pot=A0; // A0 Analog pinini "pot" a atadık 
int potdeger;

void setup(){
}

void loop(){
 potdeger=analogRead(pot); // A0 dan okunan analog değeri "potdeger" e atadık
 potdeger=map(potdeger, 0, 1023, 0, 255); // Potdan 0 ile 1023 arasında okunan değeri, ledin çalışma aralığı olan 0 ile 255 aralığına denkleştirdik
 analogWrite(led, potdeger); // lede bu denkleştirilen değeri gönderdik.
 delay(10);
}