53-Trafik lambaları

          

void setup() {
pinMode(2, OUTPUT); // 2 numaralı pini çıkış olarak ayarladık.
pinMode(3, OUTPUT); // 3 numaralı pini çıkış olarak ayarladık.
pinMode(4, OUTPUT); // 4 numaralı pini çıkış olarak ayarladık. 
}

void loop() {
digitalWrite(2, HIGH); // 2 numaralı pine yüksek sinyal gönderdik. (5 Volt gönderdik) 
digitalWrite(3, LOW); // 3 numaralı pine düşük sinyal gönderdik. (0 Volt gönderdik)
digitalWrite(4, LOW); // 4 numaralı pine düşük sinyal gönderdik. (0 Volt gönderdik)
delay(1000); 

digitalWrite(2, LOW); // 2 numaralı pine düşük sinyal gönderdik. (0 Volt gönderdik) 
digitalWrite(3, HIGH); // 3 numaralı pine yüksek sinyal gönderdik. (5 Volt gönderdik)
digitalWrite(4, LOW); // 4 numaralı pine düşük sinyal gönderdik. (0 Volt gönderdik)
delay(1000);

digitalWrite(2, LOW); // 2 numaralı pine düşük sinyal gönderdik. (0 Volt gönderdik) 
digitalWrite(3, LOW); // 3 numaralı pine düşük sinyal gönderdik. (0 Volt gönderdik)
digitalWrite(4, HIGH); // 4 numaralı pine yüksek sinyal gönderdik. (5 Volt gönderdik)
delay(1000); 
}