63-i2c modül ile 16×2 LCD display

Ekranda yazı görüntüleme

LCD Kütüphanesini indirmek için tıklayınız.

#include <Wire.h> 
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
 
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);
 
void setup()
{
 lcd.begin();  // LCD'nin 16 karakter 2 satır olduğunu belirtiyoruz.
 lcd.backlight();  // LCD arkaplan ışığını (led) yak
 //lcd.noBacklight(); // LCD arkaplan ışığını (led) söndür
} 
void loop(){
// Ekrana yazdırılacak metin
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print("turkerin");
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print("atolyesi");
delay(1000);
lcd.clear();
delay(1000);
}

Buton ile sayı artırıp, azaltma

#include <Wire.h> 
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
int sayac=0;
int buton1=4;
int buton2=5;
int butondurum1=0;
int butondurum2=0;
 
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);
 
void setup()
{
 lcd.begin();  // LCD'nin 16 karakter 2 satır olduğunu belirtiyoruz.
 lcd.backlight();  // LCD arkaplan ışığını (led) yak
 //lcd.noBacklight(); // LCD arkaplan ışığını (led) söndür
} 
void loop(){
butondurum1 = digitalRead(buton1); 
butondurum2 = digitalRead(buton2); 
      
if (butondurum1 == HIGH) {   
   sayac++;
   delay(200);
}
if (butondurum2 == HIGH) {   
   sayac--;
   delay(200);
}   
lcd.setCursor(10,1);
lcd.print(sayac);
delay(100);
lcd.clear();
}

Kayan Yazı

#include <Wire.h> 
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
 
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);
 
void setup()
{
 lcd.begin();  // LCD'nin 16 karakter 2 satır olduğunu belirtiyoruz.
 lcd.backlight();  // LCD arkaplan ışığını (led) yak
 //lcd.noBacklight(); // LCD arkaplan ışığını (led) söndür
} 
void loop(){
   for (int i=0; i<=10; i++)
     {
     lcd.setCursor(i,0);
     lcd.print("turkerin");
   
     lcd.setCursor(0,1);
     lcd.print("atolyesi");
     delay(500);
     lcd.clear();
     }
}

Kayan yazı 2

#include <Wire.h> 
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
 
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);
 
void setup()
{
 lcd.begin();  // LCD'nin 16 karakter 2 satır olduğunu belirtiyoruz.
 lcd.backlight();  // LCD arkaplan ışığını (led) yak
 //lcd.noBacklight(); // LCD arkaplan ışığını (led) söndür
} 
void loop(){
for (int i=16; i>=-16; i--)
{
lcd.setCursor(i,0);
lcd.print("turkerin");
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print("atolyesi");
delay(500);
lcd.clear();
}
}

Potansiyometre ile yazı kaydırma

#include <Wire.h> 
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
 
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);
 
void setup()
{
 lcd.begin();  // LCD'nin 16 karakter 2 satır olduğunu belirtiyoruz.
 lcd.backlight();  // LCD arkaplan ışığını (led) yak
 //lcd.noBacklight(); // LCD arkaplan ışığını (led) söndür
} 

void loop(){
int pot = analogRead(A0);
pot=map(pot, 0, 1023, 0, 16);

lcd.setCursor(pot,0);
lcd.print("X");

}

Potansiyometre ile yazı kaydırma 2

#include <Wire.h> 
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
 
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);
 
void setup()
{
 lcd.begin();  // LCD'nin 16 karakter 2 satır olduğunu belirtiyoruz.
 lcd.backlight();  // LCD arkaplan ışığını (led) yak
 //lcd.noBacklight(); // LCD arkaplan ışığını (led) söndür
} 

void loop(){
int pot = analogRead(A0);
pot=map(pot, 0, 1023, 0, 16);

lcd.setCursor(pot,0);
lcd.print("X");
delay(300);
lcd.clear();
}

 

62-7 Segment Display uygulamaları

7 Segment Display uygulama-1

int a = 7; // Pinleri tanımlıyoruz. 3 ve 8 GND uçlarıdır.
int b = 6;
int c = 4;
int d = 2;
int e = 11;
int f = 9;
int g = 10;
int dp = 5;

void setup()
{
pinMode(a, OUTPUT); // Pinlerin çıkış pini olduğunu belirtiyoruz.
pinMode(b, OUTPUT);
pinMode(c, OUTPUT);
pinMode(d, OUTPUT);
pinMode(e, OUTPUT);
pinMode(f, OUTPUT);
pinMode(g, OUTPUT);
pinMode(dp, OUTPUT);
}
void loop() {

// "1" Sayısını yazar.
digitalWrite(a,LOW);
digitalWrite(b,HIGH);
digitalWrite(c,HIGH);
digitalWrite(d,LOW);
digitalWrite(e,LOW);
digitalWrite(f,LOW);
digitalWrite(g,LOW);
digitalWrite(dp,LOW);
delay(1000);
// "2" Sayısını yazar.
digitalWrite(a,HIGH);
digitalWrite(b,HIGH);
digitalWrite(c,LOW);
digitalWrite(d,HIGH);
digitalWrite(e,HIGH);
digitalWrite(f,LOW);
digitalWrite(g,HIGH);
digitalWrite(dp,LOW);
delay(1000);
// "3" Sayısını yazar.
digitalWrite(a,HIGH);
digitalWrite(b,HIGH);
digitalWrite(c,HIGH);
digitalWrite(d,HIGH);
digitalWrite(e,LOW);
digitalWrite(f,LOW);
digitalWrite(g,HIGH);
digitalWrite(dp,LOW);
delay(1000);
// "4" Sayısını yazar.
digitalWrite(a,LOW);
digitalWrite(b,HIGH);
digitalWrite(c,HIGH);
digitalWrite(d,LOW);
digitalWrite(e,LOW);
digitalWrite(f,HIGH);
digitalWrite(g,HIGH);
digitalWrite(dp,LOW);
delay(1000);
// "5" Sayısını yazar.
digitalWrite(a,HIGH);
digitalWrite(b,LOW);
digitalWrite(c,HIGH);
digitalWrite(d,HIGH);
digitalWrite(e,LOW);
digitalWrite(f,HIGH);
digitalWrite(g,HIGH);
digitalWrite(dp,LOW);
delay(1000);
// "6" Sayısını yazar.
digitalWrite(a,HIGH);
digitalWrite(b,LOW);
digitalWrite(c,HIGH);
digitalWrite(d,HIGH);
digitalWrite(e,HIGH);
digitalWrite(f,HIGH);
digitalWrite(g,HIGH);
digitalWrite(dp,LOW);
delay(1000);
// "7" Sayısını yazar.
digitalWrite(a,HIGH);
digitalWrite(b,HIGH);
digitalWrite(c,HIGH);
digitalWrite(d,LOW);
digitalWrite(e,LOW);
digitalWrite(f,LOW);
digitalWrite(g,LOW);
digitalWrite(dp,LOW);
delay(1000);
// "8" Sayısını yazar.
digitalWrite(a,HIGH);
digitalWrite(b,HIGH);
digitalWrite(c,HIGH);
digitalWrite(d,HIGH);
digitalWrite(e,HIGH);
digitalWrite(f,HIGH);
digitalWrite(g,HIGH);
digitalWrite(dp,LOW);
delay(1000);
// "9" Sayısını yazar.
digitalWrite(a,HIGH);
digitalWrite(b,HIGH);
digitalWrite(c,HIGH);
digitalWrite(d,HIGH);
digitalWrite(e,LOW);
digitalWrite(f,HIGH);
digitalWrite(g,HIGH);
digitalWrite(dp,LOW);
delay(1000);
// "0" Sayısını yazar.
digitalWrite(a,HIGH);
digitalWrite(b,HIGH);
digitalWrite(c,HIGH);
digitalWrite(d,HIGH);
digitalWrite(e,HIGH);
digitalWrite(f,HIGH);
digitalWrite(g,LOW);
digitalWrite(dp,LOW);
delay(1000);
// "nokta" Sayısını yazar.
digitalWrite(a,LOW);
digitalWrite(b,LOW);
digitalWrite(c,LOW);
digitalWrite(d,LOW);
digitalWrite(e,LOW);
digitalWrite(f,LOW);
digitalWrite(g,LOW);
digitalWrite(dp,HIGH);
delay(1000);
// "yok" Sayısını yazar.
digitalWrite(a,LOW);
digitalWrite(b,LOW);
digitalWrite(c,LOW);
digitalWrite(d,LOW);
digitalWrite(e,LOW);
digitalWrite(f,LOW);
digitalWrite(g,LOW);
digitalWrite(dp,LOW);
delay(1000);
}

7 Segment Display uygulama-2

int a = 7; // Pinleri tanımlıyoruz. 3 ve 8 GND uçlarıdır
int b = 6;
int c = 4;
int d = 2;
int e = 11;
int f = 9;
int g = 10;
int dp = 5;

void setup()
{
pinMode(a, OUTPUT); // Pinlerin çıkış pini olduğunu belirtiyoruz.
pinMode(b, OUTPUT);
pinMode(c, OUTPUT);
pinMode(d, OUTPUT);
pinMode(e, OUTPUT);
pinMode(f, OUTPUT);
pinMode(g, OUTPUT);
pinMode(dp, OUTPUT);
}

void bir(){
// "1" Sayısını yazar.
digitalWrite(a,LOW);
digitalWrite(b,HIGH);
digitalWrite(c,HIGH);
digitalWrite(d,LOW);
digitalWrite(e,LOW);
digitalWrite(f,LOW);
digitalWrite(g,LOW);
digitalWrite(dp,LOW);
}

void iki(){
// "2" Sayısını yazar.
digitalWrite(a,HIGH);
digitalWrite(b,HIGH);
digitalWrite(c,LOW);
digitalWrite(d,HIGH);
digitalWrite(e,HIGH);
digitalWrite(f,LOW);
digitalWrite(g,HIGH);
digitalWrite(dp,LOW);
}

void uc(){
// "3" Sayısını yazar.
digitalWrite(a,HIGH);
digitalWrite(b,HIGH);
digitalWrite(c,HIGH);
digitalWrite(d,HIGH);
digitalWrite(e,LOW);
digitalWrite(f,LOW);
digitalWrite(g,HIGH);
digitalWrite(dp,LOW);
}

void dort(){
// "4" Sayısını yazar.
digitalWrite(a,LOW);
digitalWrite(b,HIGH);
digitalWrite(c,HIGH);
digitalWrite(d,LOW);
digitalWrite(e,LOW);
digitalWrite(f,HIGH);
digitalWrite(g,HIGH);
digitalWrite(dp,LOW);
}

void bes(){
// "5" Sayısını yazar.
digitalWrite(a,HIGH);
digitalWrite(b,LOW);
digitalWrite(c,HIGH);
digitalWrite(d,HIGH);
digitalWrite(e,LOW);
digitalWrite(f,HIGH);
digitalWrite(g,HIGH);
digitalWrite(dp,LOW);
}

void alti(){
// "6" Sayısını yazar.
digitalWrite(a,HIGH);
digitalWrite(b,LOW);
digitalWrite(c,HIGH);
digitalWrite(d,HIGH);
digitalWrite(e,HIGH);
digitalWrite(f,HIGH);
digitalWrite(g,HIGH);
digitalWrite(dp,LOW);
}

void yedi(){
// "7" Sayısını yazar.
digitalWrite(a,HIGH);
digitalWrite(b,HIGH);
digitalWrite(c,HIGH);
digitalWrite(d,LOW);
digitalWrite(e,LOW);
digitalWrite(f,LOW);
digitalWrite(g,LOW);
digitalWrite(dp,LOW);
}

void sekiz(){
// "8" Sayısını yazar.
digitalWrite(a,HIGH);
digitalWrite(b,HIGH);
digitalWrite(c,HIGH);
digitalWrite(d,HIGH);
digitalWrite(e,HIGH);
digitalWrite(f,HIGH);
digitalWrite(g,HIGH);
digitalWrite(dp,LOW);
}

void dokuz(){
// "9" Sayısını yazar.
digitalWrite(a,HIGH);
digitalWrite(b,HIGH);
digitalWrite(c,HIGH);
digitalWrite(d,HIGH);
digitalWrite(e,LOW);
digitalWrite(f,HIGH);
digitalWrite(g,HIGH);
digitalWrite(dp,LOW);
}

void sifir(){
// "0" Sayısını yazar.
digitalWrite(a,HIGH);
digitalWrite(b,HIGH);
digitalWrite(c,HIGH);
digitalWrite(d,HIGH);
digitalWrite(e,HIGH);
digitalWrite(f,HIGH);
digitalWrite(g,LOW);
digitalWrite(dp,LOW);
}

void nokta(){
// "nokta" Sayısını yazar.
digitalWrite(a,LOW);
digitalWrite(b,LOW);
digitalWrite(c,LOW);
digitalWrite(d,LOW);
digitalWrite(e,LOW);
digitalWrite(f,LOW);
digitalWrite(g,LOW);
digitalWrite(dp,HIGH);
}

void yok(){
// "yok" Sayısını yazar.
digitalWrite(a,LOW);
digitalWrite(b,LOW);
digitalWrite(c,LOW);
digitalWrite(d,LOW);
digitalWrite(e,LOW);
digitalWrite(f,LOW);
digitalWrite(g,LOW);
digitalWrite(dp,LOW);
}

void loop() {

bir();
delay(1000);
iki();
delay(1000);
uc();
delay(1000);
dort();
delay(1000);
bes();
delay(1000);
alti();
delay(1000);
yedi();
delay(1000);
sekiz();
delay(1000);
dokuz();
delay(1000);
sifir();
delay(1000);
nokta();
delay(1000);
yok();
delay(1000);
}

7 Segment Display uygulama-3 Serial port ekranından girilen rakamı görüntüleme

int a = 7; // Pinleri tanımlıyoruz
int b = 6;
int c = 4;
int d = 2;
int e = 11;
int f = 9;
int g = 10;
int dp = 5;
int gelenveri;
void setup()
{
pinMode(a, OUTPUT); // Pinlerin çıkış pini olduğunu belirtiyoruz.
pinMode(b, OUTPUT);
pinMode(c, OUTPUT);
pinMode(d, OUTPUT);
pinMode(e, OUTPUT);
pinMode(f, OUTPUT);
pinMode(g, OUTPUT);
pinMode(dp, OUTPUT);
Serial.begin(9600);
}
void loop() {

if (Serial.available()>0) {
 gelenveri=Serial.read();
if (gelenveri=='0'){// "0" Sayısını yazar.
digitalWrite(a,HIGH);
digitalWrite(b,HIGH);
digitalWrite(c,HIGH);
digitalWrite(d,HIGH);
digitalWrite(e,HIGH);
digitalWrite(f,HIGH);
digitalWrite(g,LOW);
digitalWrite(dp,LOW);
}
if (gelenveri=='1'){// "1" Sayısını yazar.
digitalWrite(a,LOW);
digitalWrite(b,HIGH);
digitalWrite(c,HIGH);
digitalWrite(d,LOW);
digitalWrite(e,LOW);
digitalWrite(f,LOW);
digitalWrite(g,LOW);
digitalWrite(dp,LOW);
}
if (gelenveri=='2'){// "2" Sayısını yazar.
digitalWrite(a,HIGH);
digitalWrite(b,HIGH);
digitalWrite(c,LOW);
digitalWrite(d,HIGH);
digitalWrite(e,HIGH);
digitalWrite(f,LOW);
digitalWrite(g,HIGH);
digitalWrite(dp,LOW);
}
if (gelenveri=='3'){// "3" Sayısını yazar.
digitalWrite(a,HIGH);
digitalWrite(b,HIGH);
digitalWrite(c,HIGH);
digitalWrite(d,HIGH);
digitalWrite(e,LOW);
digitalWrite(f,LOW);
digitalWrite(g,HIGH);
digitalWrite(dp,LOW);
}
if (gelenveri=='4'){// "4" Sayısını yazar.
digitalWrite(a,LOW);
digitalWrite(b,HIGH);
digitalWrite(c,HIGH);
digitalWrite(d,LOW);
digitalWrite(e,LOW);
digitalWrite(f,HIGH);
digitalWrite(g,HIGH);
digitalWrite(dp,LOW);
}
if (gelenveri=='5'){// "5" Sayısını yazar.
digitalWrite(a,HIGH);
digitalWrite(b,LOW);
digitalWrite(c,HIGH);
digitalWrite(d,HIGH);
digitalWrite(e,LOW);
digitalWrite(f,HIGH);
digitalWrite(g,HIGH);
digitalWrite(dp,LOW);
}
if (gelenveri=='6'){// "6" Sayısını yazar.
digitalWrite(a,HIGH);
digitalWrite(b,LOW);
digitalWrite(c,HIGH);
digitalWrite(d,HIGH);
digitalWrite(e,HIGH);
digitalWrite(f,HIGH);
digitalWrite(g,HIGH);
digitalWrite(dp,LOW);
}
if (gelenveri=='7'){// "7" Sayısını yazar.
digitalWrite(a,HIGH);
digitalWrite(b,HIGH);
digitalWrite(c,HIGH);
digitalWrite(d,LOW);
digitalWrite(e,LOW);
digitalWrite(f,LOW);
digitalWrite(g,LOW);
digitalWrite(dp,LOW);
}
if (gelenveri=='8'){// "8" Sayısını yazar.
digitalWrite(a,HIGH);
digitalWrite(b,HIGH);
digitalWrite(c,HIGH);
digitalWrite(d,HIGH);
digitalWrite(e,HIGH);
digitalWrite(f,HIGH);
digitalWrite(g,HIGH);
digitalWrite(dp,LOW);
}
if (gelenveri=='9'){// "9" Sayısını yazar.
digitalWrite(a,HIGH);
digitalWrite(b,HIGH);
digitalWrite(c,HIGH);
digitalWrite(d,HIGH);
digitalWrite(e,LOW);
digitalWrite(f,HIGH);
digitalWrite(g,HIGH);
digitalWrite(dp,LOW);
}
}
}

61-Servo motor kontrol

Servo motor kontrol

#include <Servo.h>  /* Servo kutuphanesi projeye dahil edildi */
Servo servoNesnesi; /* servo motor nesnesi yaratildi */

void setup()
{
 servoNesnesi.attach(9); /* Servo motor 9 numarali pine baglandi */
}
 
void loop()
{
 servoNesnesi.write(0); /* Motorun mili 0. dereceye donuyor */
 delay(1000);
 servoNesnesi.write(90);  /* Motor mili 90. dereceye donuyor */
 delay(1000);
 servoNesnesi.write(180);  /* Motor mili 180. dereceye donuyor */
 delay(1000);
}

60-Joystick değer okuma

Joystick değer okuma

int xPin = A0; // A0-A5 analog pinlerinden herhangi birine bağlanabilir.
int yPin = A1; // A0-A5 analog pinlerinden herhangi birine bağlanabilir.
int butonPin = 2; // Joystick buton pini arduino bağlantısı (Joystick SW çıkışı)
 
int xPozisyonu = 0;
int yPozisyonu = 0;
int butonDurum = 0;
 
void setup() {
Serial.begin(9600);
pinMode(xPin, INPUT);
pinMode(yPin, INPUT);
pinMode(butonPin, INPUT_PULLUP);
}
 
void loop() {
xPozisyonu = analogRead(xPin);
yPozisyonu = analogRead(yPin);
butonDurum = digitalRead(butonPin);
 
Serial.print("X Pozisyonu: ");
Serial.print(xPozisyonu);
Serial.print(" | Y Pozisyonu: ");
Serial.print(yPozisyonu);
Serial.print(" | Buton Durum: ");
Serial.println(butonDurum);
 
delay(100);
}

59-LDR (Foto Direnç) Uygulaması-değer okuma ve led yakma

LDR değer okuma

int ldr = A0;
int ldrdeger =0;
 
void setup() {
  Serial.begin(9600);
}
 
void loop() {
 ldrdeger = analogRead(ldr);
 Serial.println(ldrdeger);
}

LDR ile led yakma

int ldr = A0;
int led = 9;
int ldrdeger =0;
 
void setup() {
 pinMode(led, OUTPUT);
 Serial.begin(9600);
}
 
void loop() {
 
 ldrdeger = analogRead(ldr);
 Serial.println(ldrdeger);
 
 if(ldrdeger<15) {
  digitalWrite(led, HIGH);
 } else{
  digitalWrite(led, LOW);
 }
 
}

58-RGB (Red-Green-Blue) (Kırmızı-Yeşil-Mavi) Led Uygulaması

RGB led Kontrol

int red=9;
int green=10;
int blue=11;
 
void setup() {
 
pinMode(red,OUTPUT);
pinMode(green,OUTPUT);
pinMode(blue,OUTPUT);
}
 
void loop() {
digitalWrite(red, HIGH);
digitalWrite(green, LOW);
digitalWrite(blue, LOW);
delay(1000);
digitalWrite(red, LOW);
digitalWrite(green, HIGH);
digitalWrite(blue, LOW);
delay(1000);
digitalWrite(red, LOW);
digitalWrite(green, LOW);
digitalWrite(blue, HIGH);
delay(1000);
}

Potansiyometre ile RGB led kontrol

int red=9;
int green=10;
int blue=11;

int pot1=A0;
int pot2=A1;
int pot3=A2;

int potdeger1;
int potdeger2;
int potdeger3;
 
void setup() {
 
pinMode(red,OUTPUT);
pinMode(green,OUTPUT);
pinMode(blue,OUTPUT);
}
 
void loop() {
 potdeger1=analogRead(pot1);
 potdeger1=map(potdeger1, 0, 1023, 0, 255);
 analogWrite(red, potdeger1);
 
 potdeger2=analogRead(pot2);
 potdeger2=map(potdeger2, 0, 1023, 0, 255);
 analogWrite(green, potdeger2);
 
 potdeger3=analogRead(pot3);
 potdeger3=map(potdeger3, 0, 1023, 0, 255);
 analogWrite(blue, potdeger3);

}

57-Buton ile led yakma

Buton ile led yakma

int buton = 7;    // butonun bağlandığı pin
int led = 9;    // ledin bağladığı pin 
int butondurumu = 0; // başlangıçta buton durumu 0 olarak tanımlanıyor

void setup() {
 pinMode(buton, INPUT); // buton pinini giriş olarak kuruyoruz
 pinMode(led, OUTPUT); // led pinini çıkış olarak ayarlıyoruz
}

void loop(){
 butondurumu = digitalRead(buton);  // buton durumunu okuyoruz
 
 // butonun basılı olup olmadığını kontrol ediyoruz
 if (butondurumu == HIGH) { // eğer basılı ise  
   digitalWrite(led, HIGH); // led yanıyor
 } 
 
 else {  // basılı değilse
   digitalWrite(led, LOW); // led kapalı
 }

}

Buton bas yansın bas sönsün

int buton = 7;    
int led = 9;     
int butondurumu = 0;
int leddurum = 0;

void setup() {
 pinMode(buton, INPUT); 
 pinMode(led, OUTPUT); 
}

void loop(){
 butondurumu = digitalRead(buton);  
 
 
 if (butondurumu == HIGH && leddurum == 0) 
 {   
   digitalWrite(led, HIGH);
   leddurum = 1;
 } 
 
 else if (butondurumu == HIGH && leddurum == 1)
 {  
   digitalWrite(led, LOW); 
   leddurum = 0;
 }
 
}

Buton ile sıralı led yakma

int buton = 7;   
int led2 = 2;
int led3 = 3;
int led4 = 4;
int led5 = 5;   
int butondurumu = 0;     
int sayac=1;

void setup() {
 pinMode(buton, INPUT);   
 pinMode(led2, OUTPUT);
 pinMode(led3, OUTPUT);
 pinMode(led4, OUTPUT);
 pinMode(led5, OUTPUT);   
}

void loop(){
 butondurumu = digitalRead(buton);  
      
 if (butondurumu == HIGH) {   
   sayac++;
   delay(200);
   digitalWrite(sayac, HIGH);
    
 }
 
}

Buton ile sıralı led yakıp söndürme

int buton = 7;   
int led2 = 2;
int led3 = 3;
int led4 = 4;
int led5 = 5;   
int butondurumu = 0;     
int sayac=1;

void setup() {
 pinMode(buton, INPUT);   
 pinMode(led2, OUTPUT);
 pinMode(led3, OUTPUT);
 pinMode(led4, OUTPUT);
 pinMode(led5, OUTPUT);   
}

void loop(){
 butondurumu = digitalRead(buton);  
      
 if (butondurumu == HIGH) {   
   sayac++;
   delay(200);
 }
 if (sayac==2){
   digitalWrite(2, HIGH);
   digitalWrite(3, LOW);
   digitalWrite(4, LOW);
   digitalWrite(5, LOW);
 }
 if (sayac==3){
   digitalWrite(2, LOW);
   digitalWrite(3, HIGH);
   digitalWrite(4, LOW);
   digitalWrite(5, LOW);
 }
 if (sayac==4){
   digitalWrite(2, LOW);
   digitalWrite(3, LOW);
   digitalWrite(4, HIGH);
   digitalWrite(5, LOW);
 }
 if (sayac==5){
   digitalWrite(2, LOW);
   digitalWrite(3, LOW);
   digitalWrite(4, LOW);
   digitalWrite(5, HIGH);
 }
 
}

56-Potansiyometre ile sıralı led uygulamaları

Potansiyometre ile ledleri sıralı yakma

int led1 = 2; //2.digital pini led1 değişkenine atadık
int led2 = 3; //3.digital pini led2 değişkenine atadık
int led3 = 4; //4.digital pini led3 değişkenine atadık
int led4 = 5; //5.digital pini led4 değişkenine atadık
int pot = A0; //A0 analog pini pot değişkenine atadık
int potdeger; //Kodlarımız içerisinde kullanacağımız potdeger değişkenini oluşturduk
 
void setup() {
 pinMode(led1, OUTPUT); //led1 i çıkış olarak ayarladık
 pinMode(led2, OUTPUT); //led2 yi çıkış olarak ayarladık
 pinMode(led3, OUTPUT); //led3 ü çıkış olarak ayarladık
 pinMode(led4, OUTPUT); //led4 i çıkış olarak ayarladık
 pinMode(pot, INPUT); //pot u giriş olarak ayarladık
}
 
void loop() {
 potdeger= analogRead(pot); //pot değişkenine atadağımız A0 pinini dinliyoruz ve değerini potdeger değişkenine atıyoruz
 
 if (potdeger<250){ //potdeger 250 den küçükse hiçbir ledi yakma
  digitalWrite(led1, LOW);
  digitalWrite(led2, LOW);
  digitalWrite(led3, LOW);
  digitalWrite(led4, LOW);
 }
 if (potdeger>250){ //potdeger 250 den büyükse sadece led1 i yak
  digitalWrite(led1, HIGH);
  digitalWrite(led2, LOW);
  digitalWrite(led3, LOW);
  digitalWrite(led4, LOW);
 }
 if (potdeger>500){ //potdeger 500 den büyükse led1 i ve led2 yi yak
  digitalWrite(led1, HIGH);
  digitalWrite(led2, HIGH);
  digitalWrite(led3, LOW);
  digitalWrite(led4, LOW);
 }
 if (potdeger>750){ //potdeger 750 den büyükse led1 i, led2 yi ve led3 ü yak
  digitalWrite(led1, HIGH);
  digitalWrite(led2, HIGH);
  digitalWrite(led3, HIGH);
  digitalWrite(led4, LOW);
 }
  if (potdeger>1000){ //potdeger 1000 den büyükse tüm ledleri yak
  digitalWrite(led1, HIGH);
  digitalWrite(led2, HIGH);
  digitalWrite(led3, HIGH);
  digitalWrite(led4, HIGH);
 }
}

Potansiyometre ile ledleri sıralı yakıp söndürme

int led1 = 2; //2.digital pini led1 değişkenine atadık
int led2 = 3; //3.digital pini led2 değişkenine atadık
int led3 = 4; //4.digital pini led3 değişkenine atadık
int led4 = 5; //5.digital pini led4 değişkenine atadık
int pot = A0; //A0 analog pini pot değişkenine atadık
int potdeger; //Kodlarımız içerisinde kullanacağımız potdeger değişkenini oluşturduk
 
void setup() {
 pinMode(led1, OUTPUT); //led1 i çıkış olarak ayarladık
 pinMode(led2, OUTPUT); //led2 yi çıkış olarak ayarladık
 pinMode(led3, OUTPUT); //led3 ü çıkış olarak ayarladık
 pinMode(led4, OUTPUT); //led4 i çıkış olarak ayarladık
 pinMode(pot, INPUT); //pot u giriş olarak ayarladık
}
 
void loop() {
 potdeger= analogRead(pot); //pot değişkenine atadağımız A0 pinini dinliyoruz ve değerini potdeger değişkenine atıyoruz
 
 if (potdeger<250){ //potdeger 250 den küçükse hiçbir ledi yakma
  digitalWrite(led1, LOW);
  digitalWrite(led2, LOW);
  digitalWrite(led3, LOW);
  digitalWrite(led4, LOW);
 }
 if (potdeger>250 && potdeger<500){ //potdeger 250 den büyükse sadece led1 i yak
  digitalWrite(led1, HIGH);
  digitalWrite(led2, LOW);
  digitalWrite(led3, LOW);
  digitalWrite(led4, LOW);
 }
 if (potdeger>500 && potdeger<750){ //potdeger 500 den büyükse led1 i ve led2 yi yak
  digitalWrite(led1, LOW);
  digitalWrite(led2, HIGH);
  digitalWrite(led3, LOW);
  digitalWrite(led4, LOW);
 }
 if (potdeger>750 && potdeger<1000){ //potdeger 750 den büyükse led1 i, led2 yi ve led3 ü yak
  digitalWrite(led1, LOW);
  digitalWrite(led2, LOW);
  digitalWrite(led3, HIGH);
  digitalWrite(led4, LOW);
 }
  if (potdeger>1000){ //potdeger 1000 den büyükse tüm ledleri yak
  digitalWrite(led1, LOW);
  digitalWrite(led2, LOW);
  digitalWrite(led3, LOW);
  digitalWrite(led4, HIGH);
 }
}

55-Potansiyometre ile led parlaklığı ayarlama

int led=9; // 9 PWM pinini "led" e atadık.
int pot=A0; // A0 Analog pinini "pot" a atadık 
int potdeger;

void setup(){
}

void loop(){
 potdeger=analogRead(pot); // A0 dan okunan analog değeri "potdeger" e atadık
 potdeger=map(potdeger, 0, 1023, 0, 255); // Potdan 0 ile 1023 arasında okunan değeri, ledin çalışma aralığı olan 0 ile 255 aralığına denkleştirdik
 analogWrite(led, potdeger); // lede bu denkleştirilen değeri gönderdik.
 delay(10);
}