51-Led yakıp söndürme

                    

void setup() {
pinMode(9, OUTPUT); // 9 numaralı pini çıkış olarak ayarladık.
}

void loop() {
digitalWrite(9, HIGH); // 9 numaralı pine yüksek sinyal gönderdik. (5 Volt gönderdik)
delay(1000); // ledin 1000 ms = 1 sn yanık olarak beklemesini sağladık.
digitalWrite(9, LOW); // 9 numaralı pine düşük sinyal gönderdik. (0 Volt gönderdik)
delay(1000); // ledin 1000 ms = 1 sn sönük olarak beklemesini sağladık.
}